Hopp til innholdet

Styrets forslag til ny eierorganisasjon

Publisert:

Etter flere runder med innspill og to høringsrunder har styret landet på et forslag til ny strategi for eierorganisasjonen. Forslagene danner grunnlaget for styrets innstilling til vedtektsendringer overfor årsmøtet i april.

Styrets forslag til ny eierorganisasjon er en naturlig post på programmet i årssamlingene som nå er i gang.

En verden i rask endring stiller nye krav

–Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover, sa styreleder Marit Haugen i forbindelse med høringsrundene i fjor.

I mellomtiden har en bred referansegruppe bestående av ordfører Odd-Einar Hjortnæs, styremedlemmene Nina Kolltveit Sæter og Hege Persen, rådsmedlem Nina Vangen Ranøien og produsentlagsleder Knut Harald Bergum jobbet med strategien. Totalt er det gjennomført 4 innspillsrunder, 2 høringsrunder i eierorganisasjonen.

Styret har lagt stor vekt på å lytte til de innspillene vi har fått og utvikle en framtidsretta, effektiv og samlende eierorganisasjon i tråd med Samvirkeloven, sier Haugen.

Målene for ny strategi står fortsatt ved lag:

  • En sterk og aktiv eierorganisasjon med reell styringsevne og handlingsrom til å velge et best mulig styre for å lede TINE mellom årsmøtene.
  • Tillitsvalgte med kompetanse og kapasitet til å gi retning og merverdi til konsernet
  • Nye kommunikasjonsarenaer, samt videreutvikle de fysiske samlingspunktene som er riktige i framtida
  • Hastighet – greie å involvere og forankre i en verden som stadig går raskere

Styrets forslag til endringer:

  • Styrets størrelse reduseres fra 14 til 11, med 7 eiervalgte og 4 ansattevalgte styremedlemmer. Ansatte, utover de 4 ansattevalgte styremedlemmene, har ikke vedtektsfestet representasjon i råd og årsmøte i TINE SA.
  • Rådets størrelse reduseres fra 24 til 16 eiervalgte rådsmedlemmer. Rådet utgjør eierutvalget i TINE SA.
  • Gitt en reduksjon av rådet til 16 eiervalgte representanter, og uten ansattevalgte representanter i råd og årsmøte, økes antall eiervalgte årsmøteutsendinger fra 110 til 125.
  • Maksimalt antall medlemmer i arbeidsutvalgene i produsentlagene reduseres fra 3-5 til 3, med mulighet for opptil 5 medlemmer i en tidsbegrenset periode ved sammenslåing av produsentlag.
  • Instruks for kontrollkomiteen i TINE SA forenkles i tråd med samvirkeloven.

Endelig innstilling til vedtektsendringer sendes til årsmøteutsendinger i slutten av mars.