Hopp til innholdet

Fortsetter arbeidet med ny strategi for eierorganisasjonen

Publisert:

–Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover, sier styreleder Marit Haugen.

Planen var å behandle vedtektsendringer som følge av ny strategi for eierorganisasjonen på årsmøtet i år. På grunn av koronapandemien ble årsmøtet gjennomført digitalt, og styret valgte å utsette saken til neste årsmøte.  

Kortest mulig vei mellom styret og hver enkelt produsent 

-Vi må klare å involvere eierorganisasjonen i en verden som går raskere for hver dag. Verken jeg eller noen andre sett for oss at TINE skulle be om 1,05 i forholdstall denne vårenDet er selvsagt et gledelig budskap, men et eksempel på at verden endrer seg raskt. Vi er avhengig av at hele organisasjonen er involvert og informert når ting skjer så fort, og det forutsetter at vi har kortest mulig vei mellom drifta av TINE og hver enkelt produsentNå skal vi jobbe for en helhetlig strategi for å få til det. Derfor tar vi arbeidet et steg videre og ser på resten av eierorganisasjonen, sier Marit Haugen.   

Bred referansegruppe 

Framover skal det jobbes med flere elementer av eierorganisasjonen og styret har oppnevnt ei referansegruppe bestående av ordfører Odd-Einar Hjortnæsstyremedlemmene Nina Kolltveit Sæter og Hege Persen. I tillegg har rådet oppnevnte rådsmedlem Nina Vangen Ranøien og produsentlagsleder Knut Harald Bergum til referansegruppa. Dette skal sikre en bred sammensatt referansegruppe på flere nivåer som skal involveres i strategiarbeidet.  

Fram mot årsmøtet i 2021 skal følgende deler av eierorganisasjonen gjennomgås og vurderes 

  • Styrets størrelse 

  • Ordførers rolle 

  • Størrelse og sammensetning av valgkomiteen 

  • Sammensetning av årsmøtet 

  • Vurdere en nedre grense for antall medlemmer i et produsentlag 

  • Grundigere gjennomgang av behovet for og ansvarsområdet til kontrollkomiteen 

Hva må til for å lykkes? 

TINE har satt seg et hårete mål om å utvikle en eierorganisasjon i verdensklasse, med rett resursbruk. For å klare det har styret satt  fire mål som må  oppfylles i strategien; 

  • En sterk og aktiv eierorganisasjon med reell styringsevne og handlingsrom til å velge et best mulig styre for å lede TINE mellom årsmøtene. 

  • Tillitsvalgte med kompetanse og kapasitet til å gi retning og merverdi til konsernet 

  • Nye kommunikasjonsarenaer, samt videreutvikle de fysiske samlingspunktene som er riktige i framtida 

  • Hastighet – greie å involvere og forankre i en verden som stadig går raskere