Hopp til innholdet

Datakvalitet – ny kolonne i Dyrevelferdsindikatoren

Publisert: . Sist endret:

Dyrevelferdsindikatoren (DVI) er i hovedsak bygd opp på data fra Kukontrollen. Kvaliteten på dataene har mye å si for resultatet i DVI. Derfor har vi lagt til en egen kolonne som beregner din datakvalitet i oversikten over delindikatorer. Scoren du får påvirker ikke hovedtallet i DVI, men sier noe om hvor mye du kan stole på tallene dine.

Helt til høyre i din DVI-oversikt vil du nå se en kolonne som heter Datakvalitet. Her får du beregnet ett tall og en farge på ei stjerne som indikerer hvor gode eller pålitelige dataen er.

Score fra 0 til 10 og farge på stjerne

Datakvaliteten scores på en skala fra 0 til 10. Ved siden av sluttscoren er en farget stjerne i de samme nyansene som på delindikatorene og selve DVI. Fargeskalaen viser akseptabel og uakseptabel kvalitet, fra mørkegrønt til mørkerødt

Fire faktorer utgjør tallet datakvalitet

Faktorene som er med å påvirke datakvalitet er antall kontroller, antall kontroller med analyse, fett-avvik og leveringsprosent. Maksscore på de ulike faktorene er 3, 3, 2 og 2, og ender opp på en skala fra 0-10 (10 maksscore) for Datakvalitet.

God data er også grunnlaget for en pålitelig Dyrevelferdsindikator

Kontroller og kontroller med analyse er selve datagrunnlaget for styringsverktøyene i mjølkeproduksjon. For at dataene skal ha god kvalitet er det viktig at uttaket av mjølkeprøver blir gjort riktig. For å få godkjent årsoppgjør må det gjennomføres 11 kontroller og 6 av dem med analyser. For å få utregnet en DVI-score må det minst være én kontroll med analyse de siste 6 månedene. I tillegg må du ha medlemsskap i kukontrollen i minst 12 måneder.

Leveringsprosenten sier noe om hvor nøyaktig veiingene er. Dersom det er et misforhold mellom veiing og levering blir leveringsprosenten feil, enten for lav eller for høy. En leveringsprosent på mer enn 100 tyder på at det er feil med veiingene. En veldig lav leveringsprosent kan tyde på at melk blir sortert ut av ulike årsaker. Leveringsprosenten blir beregnet ut ifra leveransen året før.

Fettavvik påvirker på stort sett det samme, men er kanskje en litt sterkere indikasjon på at prøveuttaket er feil og det vil lett kunne gi uriktige celletall, altså feilinformasjon. Middel fettavvik blir beregnet rullerende siste 12 måneder.

Slik påvirker datakvaliteten på dyrevelferdsindikatoren

  • Feil beregning på produksjonen vil gi feil på indikatoren ved beregningen; forskjeller mellom laktasjoner.
  • Hvor mye fôr kyrne får dersom fôret tildeles etter beregnet ytelse. Det kan føre til for lite eller for mye fôr.
  • For få analyser vil gi feil beregninger på mastittparametrene. Det gjør at verktøyet for å styre jurhelsa blir for dårlig og på sikt vil det føre til dårlig jurhelse og mindre effektiv produksjon.
  • Manglende kontroller med analyse kan i verst fall føre til feil beslutninger ved behandling og eventuelt utrangering.

Høyt tall på datakvalitet, men rød farge

Dersom du ikke har godkjent årsoppgjør året før vil stjerna bli rød uansett hvor godt tallet er. Det betyr at du kan ha god datakvalitet dersom du har fulgt opp og har lite avvik på faktorene som er rullerende de siste 12 månedene. Men godkjent årsoppgjør er likevel så viktig at den overstyrer fargen på stjerna til rød ved ikke godkjent årsoppgjør.

Illustrasjon: Liste over ulike produsenter sin score på datakvalitet. Du ser kun ditt eget tall og stjerne. 

Stjerne DVI bilde 1

Poengskala og farge

Her er poengskalaen og grensene for når samletallet Datakvalitet bytter farge (på stjerne og som bakgrunn på datakvalitetstallet). Gitt at det er godkjent årsoppgjør fra året før, så endrer fargene seg fra mørkerød til lyserød, grå, lysegrønn og mørkegrønn når du beveger deg oppover på poengskalaen.

Tabell poengskala DVI 2

Toppscore for faktorer:

  • Kontroller siste 12 måneder: 3 poeng oppnås ved minimum 11 kontroller.
  • Kontroller med analyse siste 12 måneder: 3 poeng gis fra og med 6 kontroller med analyse
  • Middel fettavvik siste 12 måneder: 2 poeng gis dersom du har mellom -0,2 og 0,2 i fettavvik
  • Leveringsprosent (nyeste oppgjør): 2 poeng gis i dersom du har mellom 93 og 98 %.

Eksempel på god datakvalitet

Produsenten fra eksemplet under, har noe trekk på både kontroller m/analyse og leveringsprosent, men er ellers godt i rute.

Ved å trykke på tallet får du denne oversikten med flere detaljer på hva som påvirker datakvaliteten