Hopp til innholdet

Ærespris til dyrevelferdsindikatorens «far»

Jon Sundbys ærespris er tildelt veterinær Olav Østerås, for hans fortjenestefulle arbeid innenfor meierivirksomhet og storfehelse.

Olav Østerås har viet sin lange arbeidsinnsats for norsk melkeproduksjon, deriblant 30 år i TINE, fram til han i sommer ble pensjonist.  Han har særlig tatt i bruk data i Kukontrollen i kartlegging og forskning, både gjennom egne- og andres studier. På den måten har han bidratt til mye kunnskap, og til utvikling av de verktøyene mjølkeprodusentene bruker til daglig. Sist nå som utvikler av Dyrevelferdsindikatoren.  

Ambassadør for norsk melkeproduksjon
I en periode var Olav Østerås professor ved Veterinærhøgskolen. Der var han med på å legge utdanningsløpet for en ny generasjon veterinærer med spesielt vekt på forebyggende helsearbeid.  

Olavs engasjement for melkeproduksjon er i fagkretser kjent langt utover Norges grenser. Gjennom deltagelse i internasjonalt samarbeid har han både henta heim kunnskap og vært en ambassadør for norsk melkeproduksjon. I 2018 ble han tildelt The International Dairy Federations hederspris for dette mangeårige arbeidet og engasjementet.  

Utsatt ett år på grunn av pandemien
Jon Sundby var en markant politiker for Bondepartiet, både som landbruksminister og finansminister på 30 tallet. Han var også sentral i å utvikle det norske systemet med støtteordninger for landbruket.
Prisen har siden 1956 blitt delt ut annet hvert år, og blir finansiert av avkastninga fra Jon Sundbys fond.   

Prisen for 2020 ble utsatt til i år grunnet pandemien, og var lagt til utdelinga av sølvtiner og mjølkespann. Styreleder Marit Haugen sa i sin tale at dette passet svært godt, fordi Olav Østerås har bidratt meget godt til både melkekvalitet, dyrehelse og dyrevelferd.   

Prisen består av en pengepremie og et diplom.