Hopp til innholdet

Tiltak for å unngå sporer i melka

Publisert:

Sporene er en «hvileform» enkelte bakterier kan innta for senere å kunne komme tilbake og skape trøbbel for TINE. Det er billigere for alle ledd i verdikjeden å forebygge enn å reparere. Hvilke tiltak kan man gjøre for å redusere risikoen for sporer i melka?

Hvordan oppstår sporer? Hva er naturlig, og hva er for høyt nivå?

Sporedannende bakterier finnes naturlig i jord, vann og husdyrgjødsel. I motsetning til andre bakterietyper kan disse danne en bakteriespore når vann- og næringstilgangen er dårlig, eller når pH eller oksygentilgangen forandrer seg til det verre for bakterien. Som spore kan bakterien ligge «på vent» i lang tid, og når den merker at forholdene blir gunstige kan den gå tilbake til å vokse som en normal bakterie. Naturlig nivå i melk er ingen vekst av sporedannende bakterier, da alle sporer tilføres som forurensning etter at melka har forlatt juret. Nivå av sporer i rå melk er inndelt i 4 nivåer: Ingen påvisning av sporer, lavt innhold, middels innhold eller høyt innhold. Analyseresultat med middels eller høyt innhold av sporer i melka er ikke ønskelig i industrien. I jord, gjødsel og surfôr kan det være ekstremt høyt sporeinnhold.

Hva kan gjøres?

Melk med høyt sporeinnhold resulterer i økt innhold av sporer i produkter, selv med tiltak på meieriet. Dette kan føre til kvalitetsfeil. Det er billigere jo tidligere i verdikjeden problemene stoppes. Siden sporer overlever pasteurisering, må de forebyggende tiltakene skje ute på gården for å begrense sporeinnholdet i produktene.

 

Riktige tiltak kan redusere sporeinnholdet til god produksjonsmelk

  • Unngå jord og gjødselrester i surfôret ved riktig gjødselspredning, slått og grashåndtering
  • Sikre god ensilering for å unngå oppvekst av sporer.
  • Lite sporer i fôret gir lite sporer i fjøset – og liten risiko for at sporene havner i melka.
  • God beitehygiene og tilrettelegging reduserer kuas kontakt med jord som kan inneholde sporer.
  • God dyrehygiene med klipping av dyr og jur
  • God bås og fjøshygiene
  • Grundig vask av jur og spener før mjølking
  • God hygiene under melking og riktig melkingsteknikk
  • Sikre at vask av mjølkesystem og gårdstank fungerer

Kontakt melkekvalitetsrådgiver eller TINE Medlemssenter

Norsk Melkeråvare og TINE Rådgiving tilbyr hjelp til produsenter som sliter med sporer via fellesfinansierte midler. Kontakt lokal melkekvalitetsrådgiver i ditt rådgiverdistrikt, eller kontakt TINE Medlemssenter på 51 37 15 00 for å få hjelp til å få kontakt med rådgiver.

Les mer om sporer her