Hopp til innholdet

Ny app for registrering av kuas morsegenskaper

Publisert:

Stadig flere melkebønder tester ut ku-kalv samvær. Derfor ble forskningsprosjektet SUCCEED startet opp med mål om å utvikle praktiske og forskningsbaserte løsninger for ku-kalv. Nå har prosjektet lansert en egen app, KU-KALV-REG, med digitale skjema for registrering av viktig informasjon om for eksempel morsegenskaper.

Registreringene er først og fremst viktig for forskningsprosjektet, men også kan være nyttig for deg når du skal velge om kua skal gå med kalv neste gang. Appen er gratis og alle som registrerer data er med i trekning av et gavekort hver måned.

Ku-Kalv-Reg – app for registrering

SUCCEED er et forskningsprosjekt som har pågått siden 2020 i regi av Veterinærinstituttet sammen med en rekke aktører, blant annet TINE. Prosjektet skal utvikle praktiske og vitenskapelige løsninger for dagens og morgendagens fjøs slik at melkekyr kan ha kontakt med kalven sin.

Bønder som produserer melk og samtidig praktiserer ku-kalv samvær har ikke hatt muligheten til å registrere viktig informasjon i dagens digitale verktøy.

-Dette gjelder detaljer om morsegenskaper for avl av melkekyr med gode morsegenskaper, detaljer om melkeveiing hos kyr som ammer en kalv og hvor lenge en ku ammer kalven sin. Med KU-KALV-REG ønsker vi å samle inn denne informasjonen for å primært bruke den i forskningen, men også vurdere behovet for å bygge inn registrering i allerede eksisterende systemer (Ku-kontrollen/Eana ku o.l), sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen.

Julie Føske Johnsen

Appen, som kan lastes ned på mobilen, skal samle inn data under hele 2023, eller til SUCCEED-prosjektet avsluttes.

-Vi håper at flest mulig vil bruke den, avslutter Føske Johnsen.

→ Her kan KU-KALV-REG-appen lastes ned eller bruk QR-koden.

Qr kode 2

Slik brukes applikasjonen:

  • Hver gang en ku har kalva og hun har blitt håndtert i forbindelse med melking, kan du skåre morsatferd. Denne informasjonen er nyttig for avlsforbedring i Geno og kanskje for deg når du velger om en ku skal gå med kalv igjen til neste år.
  • Når en kalv har blitt skilt fra kua, registrerer du dato for fullstendig separasjon og årsaken til separasjon.
  • Når du veier melka, kan du registrere at kua har blitt diet av en kalv, slik kan at veiingen korrigeres for kalvens antatte melkeinntak.
  • En egen "knapp" er utvikla for at du kan sende bilder, tips og triks som du mener er viktig for å få til kontakt mellom melkekua og kalven.

I denne videoen har vi intervjuet bonde i Vestby kommune, Line Borgerud Skøien. Hun er en av mange bønder som nå kan begynne å bruke appen KU-KALV-REG som Veterinærinstituttet har utviklet.

Les mer om prosjektet på vetinst.no

Les mer om forskningen vi jobber med i TINE.

Tilbakemeldinger om appen kan sendes på e-post til julie.johnsen@vetinst.no og

Les saken på vetinst.no