Hopp til innholdet

Forskningsmiljø i verdensklasse

Publisert:
av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

TINE deltar i en rekke forskningsprosjekter som bygger ny kunnskap for den norske melkebonden og i verdikjeden for melk. Les mer om forskningsprosjektene våre i denne artikkelen

Her er en oversikt over forskningsaktiviteten til de som jobber i "TINE Forskning og fagstøtte". Dette er en digital brosjyre som vil oppdateres fortløpende med ny forskningsaktivitet. Vi jobber spesielt innen temaene:

Forskningsområder

Samarbeidet med TINEs eiere har gitt en dyrehelse i verdenstoppen

I mange år har den norske melkebonden, gjennom TINE-samvirket, sett verdien i å bygge opp kompetanse og kunnskap som kommer verdikjeden til gode. Et resultat av dette er blant annet en dokumentert dyrehelse i verdenstoppen for norske melkekyr og geiter.

Hemmeligheten ligger i et godt samarbeid i hele næringa med myndigheter, forskningsinstitusjoner, internasjonale forskningsmiljø og ikke minst norske melkeprodusenter. Forskning kommer bonden til gode gjennom rådgivere fra TINE og andre aktører. Forskningsarbeidet er derfor en viktig brikke for å sikre en konkurransedyktig og bærekraftig verdikjede for norsk melk.

Fundamentet for mange av forskningsprosjektene ligger i husdyrkontrollene(ku- og geitekontrollen). Med et systematisk arbeid fra bonden, data i husdyrkontrollen og forskning kan vi skryte av en dyrehelse i verdensklasse.