Hopp til innholdet

Fra 7 til 11 liter melk om dagen til kalven gir store fordeler

Publisert:
av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

Mer melk til kalven kan være gunstig for både tilvekst, helse og lommeboka di. Gjør små endringer og se effekten selv.

En spørreundersøkelse besvart av over 500 norske melkeprodusenter, utført i 2016, viser at de fleste kalver i Norge kun fikk 7 liter melk per dag (median) ved 3 ukers alder. Dette er lavere enn hva vi anbefaler i TINE. Mye har skjedd siden 2016, men undersøkelsen viste at tildelingen varierte fra 2(!) til 15 liter/dag. For at en kalv skal få metthetsfølelse trenger den minst 2 liter per måltid. Til tross for at enkelte ga 2 liter/dag var det heldigvis flere som sa at de hadde endra til en større melkemengde de siste åra og flere ga så mye melk kalven selv ville ha. Det betyr at vi er i en endring i riktig retning.

Hvorfor skal vi gi kalvene mer melk?

I de senere åra har betydningen av godt kalvestell blitt godt dokumentert. Mange bør få en klapp på skuldra for godt kalvestell. Å gi kalven mer melk er positivt for både dyrevelferden og lommeboka.

Forskningen er tydelig – kalver som får nok melk:

  • er ikke sultne og vokaliserer derfor mindre
  • er friskere
  • har en høyere tilvekst
  • har bedre dyrevelferd
  • har høyere melkeproduksjon i første laktasjon
  • tar lettere kalv i første laktasjon

Hvor mye melk skal kalvene ha?

Anbefalt er selvsagt fri tilgang på helmelk, men dersom melkemengden skal begrenses kan du eksempelvis gi kalven 11 liter/dag og starte en nedtrapping ved 4 ukers alder (Tabell fra kalvebrosjyra, Alternativ 1). Legg merke til at dette er totalt like mye melk som de to andre alternativene med 9 og 7 liter melk/dag (380 liter per kalv).

Tabell fra kalvebrosjyre

Tabell fra TINEs kalvebrosjyre

Dette vil selvsagt kreve god oppfølging og tilrettelegging i fjøset, men effektene av å følge disse anbefalingene viser seg å være mange. 

Gode og mette kalver:
Med nok melk vil kalvene være tilfredse, gode og mette. Dette fører til mindre rauting og støy i fjøset, og selvsagt bedre dyrevelferd.  

Friske og robuste kalver:
Kalver som får nok melk vil få en god start på livet. Et høyere energiopptak gir kalven overskudd til å holde seg frisk og utvikle et godt immunforsvar. Det gjør også kalven sterkere så den tåler påkjenninger og endringer i miljøet bedre. Dette er bare en gyldig påstand så lenge kalven klarer å ta opp og utnytte rasjonen på en god måte. Det er derfor svært avhengig av god hygiene og gode rutiner. Sjansen for å holde kalvene friske er derfor større med økt mengde melk.

Økt tilvekst:
Med en tildeling på 11 liter/dag er det estimert en tilvekst på 230 gram høyere tilvekst/dag sammenlignet med 7 liter/dag. Friske og robuste kalver er viktig for god tilvekst. Når kalvene er tilvent et høyt energiopptak og en høy tilvekst tidlig i livet vil de bli motiverte til å spise kalvekraftfôr når melkemengden reduseres. Da starter utviklingen av drøvtyggerfunksjonen tidligere og overgangen ved avvenning blir lettere. Det er viktig at avvenninger skjer gradvis over flere uker og når kalven er klar for det. Her er det store individuelle forskjeller.

Mindre arbeid:
Med 11 liter/dag gis det større mengde per tildeling, men over færre uker. Du som røkter får derfor mindre mengde arbeid med tanke på færre melkefôringer og vask av utstyr etc. da de avvennes 2 uker tidligere enn alternativet med 7 liter/dag. Med 2 fôringer per dag er det hele 28 tildelinger mindre.

Dette høres kostbart ut?

Er du redd for at mer melk til kalven skal gå negativt utover lommeboka med tanke på mindre melk til salg? Ikke fortvil – dette får du igjen med færre veterinærregninger og høyere tilvekst, som igjen gir høyere produksjon i senere laktasjoner. Studier viser nemlig at 100 gram økt tilvekst per dag i melkefôringsperioden øker ytelsen i første laktasjon med hele 150 kg. Det i seg selv kan forsvare den økte mengden melk som gis til kalvene.  

Vi kan vel alle være enige i at dette er en lavthengende frukt?

Har du egne erfaringer med endringer i fôringsrutinene til kalvene dine? Del gjerne i kommentarfeltet.

Les mer om fôring av kalv i kalvebrosjyra(se lenke under)

Vil du lære mer om kalvestell? Delta på Go’kalven-kurs da vel. Les mer om kurset her