Hopp til innholdet

Sosial oppstalling av kalv gir positive effekter

Publisert:
av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

Å oppstalle kalvene parvis eller i gruppe fra tidlig alder har en positiv effekt på eksempelvis dyrevelferd, tilvekst og læringsevne. Gjør små endringer og test det ut selv.

I Europa er ca. 60% av kalvene oppstalla individuelt de første 8 ukene, men heldigvis er ikke det standarden i Norge, selv om forskriften for hold av storfe tillater opptil 8 uker i enkeltboks. En spørreundersøkelse besvart av over 500 norske melkeprodusenter, utført i 2016, viser at det mest vanlige i norske besetninger er å ha kalven i enkeltboks i 2 uker (median).

Flere forskningsprosjekter viser positive resultater ved å ha kalvene oppstalla i par eller i grupper fra tidlig alder. Så hvorfor ikke starte enda tidligere? Her er noen av fordelene:

Mindre stress ved avvenning

En studie fant at tidlig parvis oppstalla kalver (ved 5 dagers alder) rauter mindre ved avvenning av melk, enn kalver som ble parvis oppstalla fra dag 28 og individuelt oppstalla kalver.

Smartere dyr

Sosialt oppstalla kalver (gruppe og/eller parvis) er vist å være smartere enn individuelt oppstalla kalver. Selv om alle kalvene i et forsøk fra Canada UBC lærte seg at rød plate betydde melk og at hvit plate var straff i form av pause i testen, var resultatene annerledes ved revers læring - altså en endring hvor platene bytta betydning og at hvit plate nå belønna med melk. De sosialt oppstalla kalvene var tydelig smartere hvor hele 76% av dem klarte revers læring sammenlignet med de individuelt oppstalla kalvene hvorav kun 20% klarte revers læring. 

Sosial atferd

Gruppehold gir større totalareal og derav større mulighet for lek som er en viktig positiv velferdsindikator. Parvis- eller gruppe oppstalling gjør det også mulig for kalvene å pleie hverandre og samt hvile sammen.

Mestrer nye situasjoner

Sosialt oppstalla kalver er flinkere til å takle nye situasjoner som eksempelvis nytt fôr, ny binge eller overgangen til gruppeoppstalling.

Økt fôropptak og høyere tilvekst

En studie sammenlignet individuelt oppstalla kalver, parvis oppstalla ved 6 og 43 dager. De fant ingen forskjell i grovfôropptaket, men kalvene som var parvis oppstalla fra 6 dagers alder spiste mer kalvekraftfôr enn de som sto individuelt og de som ble parvis oppstalla fra 43 dagers alder. Kalvene med tidlig sosial oppstalling hadde også bedre tilvekst per dag sammenlignet med de andre gruppene. Høyere opptak av kalvekraftfôr ble også funnet ved avvenning i en studie der de sammenlignet individuelt oppstalla kalver og parvis oppstalla kalver.  

Hvordan kan det gjennomføres?

Kalvene må få nok plass. To kalver i én enkeltbinge vil ikke gi positive resultater – kanskje heller tvert om. Koble heller sammen to enkeltbokser og lag en parboks - Eksempelvis kan uteområdet på to små igloer endres til ett felles uteområde og kalvene kan da løpe, leke og velge fritt hvor de vil hvile. Du vil fort oppdage at de velger å ligge sammen. Enkeltbokser kan også endres til parbokser ved å fjerne skillevegg.

Husk å gi kalvene nok melk fra smokkebøtter/bar så de ikke er sultne og begynner med unaturlig atferd som eksempelvis å suge på hverandre. Anbefalt er selvsagt fri tilgang på helmelk, men dersom melkemengden skal begrenses anbefaler TINE å gi kalven 11 liter/dag og starte en nedtrapping ved 4 ukers alder (se Tabell 2 i Kalvebrosjyra, Alternativ 1). Se til at begge får i seg rikelig med melk, og at de er friske og fine. Dersom du oppdager sykdom er det lurt å separere kalvene så fort som mulig for å hindre smitte. 

Sosiale kalver 3
Kalven med egen hytte og felles uteareal og parvis(t.h).

Med så mange positive resultater, av en så enkel endring, kan vi vel alle være enige i at dette er en lavt hengende frukt? Dette er hva forskinga viser. Kanskje du vil gjøre en endring etter du har lest dette?

Eller har du kanskje egne erfaringer? Del gjerne i kommentarfeltet.