Hopp til innholdet

Dyrevelferdsindikatoren 2.0 med flere endringer

Publisert:

Dyrevelferdsindikatoren er i stadig utvikling og snart kan vi kalle det en versjon 2.0. Vi har blant annet gjort forbedring i funksjonalitet, beregninger og linka til rapporter. Her får du en liten forsmak på endringene

En fullstendig oversikt og beskrivelse av endringene kommer etter påske.  

Noen av endringene som berører delindikatorene; 

  • Kalver -> delt bidrag for mer detaljer om antall dødfødte, selvdøde og avliva, og halv vektig av avliva kalv (se illustrasjon) 

  • Avhorning -> kollethet er mer hensyntatt enn tidligere 

  • Stoffskifte -> justering i diverse beregninger og belønning for holdvurdering 

  • Livslengde -> inkluderer ikke dyr solgt til liv  

  • Klauv -> inkludert klauv-relaterte diagnoser registrert av veterinær 

  • Ungdyr og stoffskifte er korrigert mot rase 

Illustrasjon: Delindikator kalv deles opp og vi kan nå se antall dødfødte, selvdøde og avliva/nødslakta kalv, samt at avliva kalv teller kun halvparten i indikator-bidraget. I tillegg har vi lagt på relevante linker (se link til Helseattest buskap under indikator-bidragene).

Sjekk resultatene lengre tilbake i tid 

Tidligere var trenddiagrammet en fast visning kun for de siste 24 månedene. Nå kan du velge flere år tilbake. Illustrasjonen viser siste 60 måneder (5 år) 

 

Flere funksjonelle endringer: 

  • Mulighet for å endre fargevalg på diagrammene for rød/grønn-fargeblinde. (Trykk på tannhjulet helt øverst i høyre hjørne)  

  • Lengre historikk på alle grafene 

  • Du får opplyst når neste beregning av dyrevelferdsindikatoren kommer 

  • Enklere koordinering med diverse lenker  

Kort om dyrevelferdsindikatoren 

Dyrevelferdsindikatoren er et verktøy for deg som melkeprodusent til å bedre drifta og dyrevelferden, gjerne i dialog med din rådgiver.  Tall som er brukt for å lage indikatoren er resultater som allerede finnes i Kukontrollen og som kan gi svar fra dyra på hvordan de trives og har det.  

Dyrevelferdsindikatoren skal ikke dømme god eller dårlig dyrevelferd, men være et verktøy for å se trender over tid og hjelp til å lokalisere forbedringsområder i drifta.