Hopp til innholdet

TINE produksjonsprognose - også tilpasset kjøttproduksjon

Publisert:

Kvoter som endres, kvalitet og mengde grovfôr som varierer og ugunstig kjønnsfordeling på kalvene er noen momenter som gjør jobben som melkeprodusent utfordrende. Derfor er det ekstra viktig å lage gode planer for produksjonen, og tidlig påvirke det som påvirkes kan.

TINE Rådgiving har utviklet et verktøy som nettopp skal gjøre jobben med produksjonsplanlegging enklere og mer treffsikker, TINE Produksjonsprognose. Dette er på mange måter et «multiverktøy» der en kan prognosere produksjon av melk og kjøtt, fôrforbruk og dyreflyt for inneværende år og hele påfølgende kalenderår.
Dette gir grunnlag for å gjøre nødvendige tiltak for kvotetilpassing, utnytte tilgjengelig grovfôr best mulig og som grunnlag for økonomisk budsjett.

Ved å få en oversikt over dyreflyt kombinert med kjennskap til grovfôrlager og plass i fjøset vil du også avdekke om det er behov for kjøp og salg av dyr.
Nortura sine statistikker over slaktevekter på ung okse viser klart at relativt mange okser slaktes på så lette slaktevekter at produsenten ikke tar ut potensialet i dyret hverken med hensyn til vekt eller klassifisering (kjøttpris).
Dersom dette skyldes plassmangel eller knapphet på fôr vil det for mange heller være en fordel å selge noen av kalvene som fôringsdyr og fôre opp resten til tyngre slakt.
 

Gjennom bruk av TINE Produksjonsprognose kan en nettopp gjøre slike vurderinger, og hvis det er behov for kjøp eller salg av dyr legge ønsket salg og kjøp direkte inn i Nortura sin nye Livdyrportal.

Nortura og TINE Rådgiving samhandler nå tettere for å gi felles medlemmer enda bedre totalrådgiving på bruket.

Ta kontakt med din rådgiver i TINE for å planlegge produksjonen ut året og inn i 2022.