Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

I gang med økt analysefrekvens over hele landet

Publisert: . Sist endret:

Som en del av å teste et nytt kvalitetsregelverk er TINE i mål med å øke analysefrekvensen over hele landet. Dette vil også gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk.Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende.

I begynnelsen av april informerte TINE om at testing av nytt regelverk vil starte i slutten av måneden. Vi er i mål med økt analysefrekvens og flere kvalitetsvarslinger på sms går ut som følge av det. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kvalitetsvarsling på sms; ring 51371500 (innvalg 4).

Saken er oppdatert 26.05 - Endringer i gjeldende regelverk - vedtatt 25.05.2020

Økt analysefrekvens påvirker gjeldende regelverk  

Obs: Endringer gjeldende regelverk. Les mer om saken her(krever innlogging)

Når analysehyppigheten øker vil det gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk. Dagens regelverk er ikke endret, men flere analyser gir grunnlag for avregning i avregningsmåneden. Les mer i gjeldende regelverk her 

For eksempel for bakterier og celler i kumelk betyr dette flere analyser i måneden som grunnlag for avregningen, og mindre behov for å benytte analyser lengre tilbake i tid. Tidligere kunne analyseresultatene telle opptil fire måneder tilbake. Med flere analyser i beregningen vil også tilfeldige enkeltverdier gi mindre utslag.   

->Oppdatering: Les: Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende 

For øvrige parametere som sporer i kumelk og celletall i geitemelk, definerer dagens regelverk avregningsperiode på to, fem eller 12 måneder, noe som fortsatt gjelder. 

Bedre samsvar mellom levert kvalitet og betaling  

Hensikten med et nytt regelverk er å sikre bedre samsvar mellom levert kvalitet til meieri og betaling til bonde. Flere analyser skal gi produsentene bedre mulighet til å følge opp arbeidet med melkekvaliteten og bidra til best mulig råstoff til industrien.  Ved å avregne hver parameter for seg etter glidende avregningsskalaer, vil det bli mindre hopp i literpris. Les mer 

Framover skal det nye regelverket testes ut og du vil kunne følge med på hvilke utslag dette gir for deg på innlogget medlemsside. Dette er klart fra 8. mai. OBS ny info: grunnet tekniske utfordringer er ikke dette klart før 15. mai.