Meny

Starter testing av nytt kvalitetsregelverk i slutten av april

Etter planen skal TINE sette i gang testing av nytt kvalitetsregelverk i slutten av april. Når testingen er i gang, vil alle kunne følge med på hvilke utslag et nytt regelverk vil gi for den enkelte.

Denne saken ble publisert 1.4 og løftet fram 21.04. *Etter påske var TINE i gang med økt analysefrekvens over hele landet. 

Oppstarten forutsetter at det fortsatt er full kapasitet på laboratoriet framover.  

Dette er først og fremst en test for å finne ut hva virkningen blir, både for produsentene og for industrien. Vi ønsker å lære underveis, og justere ut ifra erfaringene vi høster i testperioden, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.  

Planlagt oppstart i slutten av april 

Alle produsenter vil avregnes etter gjeldende regelverk med klasseinndeling, men du vil kunne logge deg inn på medlemssidene å se hvordan resultatene ville blitt etter ny avregningsmetode.  

Illustrasjon; Visning på medlemssidene: 

 

Vi har jobbet med saken over lengre tid og hadde ei bred høring i eierorganisasjonen i fjor vår. I utgangspunktet ønsket vi å starte opp fra årsskiftet. Men for å sikre en god tilrettelegging av økt analysefrekvens, ble testingen utsatt til april i år. Nå er vi straks i mål, og etter hvert klare til å analysere for hver melkehenting i hele landet. Planlagt oppstart av testen vil skje i slutten av april, sier Kjuus.  

Dersom alt går etter planen, vil første testavregning bli for april måned og synlig for deg som melkeprodusent på innlogget medlem.tine.no den 8.mai. 

Forbehold om full drift av laboratoriet  

Koronasituasjonen(Covid-19) kan likevel føre til forandringer i planene. Vi er avhengig av at laboratoriet og prøvetransport har full kapasitet, og håper framdriften ikke blir påvirket av situasjonen, avslutter Kjuus.  

Flere analyser – mindre historikk 

Når analysehyppigheten øker vil det gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk. For bakterier og for celler i kumelk betyr dette flere analyser i måneden som grunnlag for avregningen, og mindre behov for å benytte analyser lengre tilbake i tid. Tidligere kunne analyseresultatene telle opptil fire måneder tilbake. Med flere analyser i beregningen vil også tilfeldige enkeltverdier gi mindre utslag.  

For øvrige parametere som sporer og celletall i geitemelk, definerer dagens regelverk avregningsperiode på to, fem eller 12 måneder, noe som fortsatt gjelder. 

For simulering med nye regler vil alle analyseresultater legges til grunn. Det blir mulig å følge oppdatert(akkumulert) avregningsverdi gjennom måneden, samt endelig avregning ved månedsslutt. 

Bedre samsvar mellom levert kvalitet og betaling 

Hensikten med et nytt regelverk er å sikre bedre samsvar mellom levert kvalitet til meieri og betaling til bonde. Samtidig vil flere analyser gi produsentene bedre mulighet til å følge opp arbeidet med melkekvaliteten. Ved å avregne hver parameter for seg etter glidende avregningsskalaer, vil det bli mindre hopp i literpris og melkeprodusentene får i større grad betalt for det som til enhver tid leveres. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås