Meny

Ukentlig analysegrunnlag for avregning i april

Analysegjennomføring har blitt svært begrenset fram til 15. april på grunn av påsken og flere utforutsette IT-utfordringer. Derfor vil TINE benytte en tellende analyse pr. uke for avregninga i april.

For å unngå at det stort antall analyser i en begrenset del av måneden definerer avregningsverdiene for april, vil vi derfor benytte en tellende analyse pr uke for avregning, i henhold til opprinnelig uttaksplan.

Dette innebærer at for bakterier og celletall (for kumelk) vil også analyser tilbake i mars bli med avregningsgrunnlaget, dersom snittet av siste seks analyser gir laveste geometriske middelverdi.

Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende som tidligere informert. Les mer om saken her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås