Hopp til innholdet

Godt i gang med strategi for geit

Publisert:

Lønnsom vekst og økt anvendelse av geitemelk er viktige målsettinger i ny strategi for ost. Strategien ble lansert før sommeren, og arbeidet er godt i gang.

Ett av de større og mer langsiktige tiltakene er å teste geiteprodukt for et internasjonalt marked.  

Kan den norske geita lykkes internasjonalt?

Den norske geitemelka er i særklasse, og er et av flere spor som TINE utforsker for å lykkes internasjonalt med norsk melk. Blant annet viser Sør-Korea seg som et voksende marked for brunost.

–Det er positiv nysgjerrighet for norsk geitemelk internasjonalt, og det kartlegges nå hvilke muligheter som finnes. Arbeidet er omfattende og vil ta tid, men vi tror mulighetene er der, sier Sigmund Bjørgo, ansvarlig for Ny internasjonal vekst i TINE.

Prosjekt salatost i gang

Flere eiere har etterlyst en salatost fra TINE. I dag tilbyr TINE Partner salatosten Kybos til storkunder, men ikke i dagligvarehandelen. Kybos er en ferskost laget på kumelk og må lagres kjølig.

TINE er allerede i gang med et prosjekt som vurderer hvilke muligheter som ligger i å utvikle salatost på både ku- og geitemelk.

–Konkurrenter, i særdeleshet Arla, har et godt fotfeste i handelen. Skal vi lykkes i konkurransen må vi tenke utenfor den tradisjonelle kjøledisken. Skal vi levere på tydelig mål om lønnsom vekst som definert i strategien, så krever dette et godt forarbeid før vi kommer ut med et produkt i handelen, sier Unn Grønvold Nikolaisen, direktør for markedskategoriene.

Ekte hvit geitost blir til Snøfrisk

På kort sikt er ett av tiltakene å profilere Ekte hvit geitost mer i retning av en hverdagsost. –Snøfrisk er et godt etablert merke med en positiv salgsutvikling. Vi har tro på at den faste, hvite osten på geitemelk kan bli bedre kjent under Snøfrisk», sier Nikolaisen. Ekte hvit geitost blir til Snøfrisk allerede i februar 2022.

Hvordan få yngre til å spise mer brunost?

Brunostene til TINE har stadig færre og eldre storforbrukere. Ett av tiltakene i strategien er å rekruttere flere til ukentlig forbruk av brunost, med sterkt fokus på å rekruttere yngre forbrukere. Å etablere brunost som et favorittpålegg hos yngre forbrukere er ikke gjort i en håndvending, men god innsikt i spisevaner og handlevaner har gitt ny retning for tiltak. Det blir blant annet økt fokus på aktivisering av skivet brunost og økt investering i reklame for brunost i 2022. I tillegg til dette sørger vi for størst mulig andel av geitemelk i G35, samtidig som vi ikke «bryter» med smaken som forbruker forventer av produktet.

TINE Ysteriene – en paraplymerke for spesialoster i TINE  

TINE Ysteriene er et konsept som skal samle en del av spesialostene til TINE, flere av disse er basert på geitmelk. Spesialostene løftes frem i TINEs julereklame, der TINE Norsk Chevre Haukeli er tydelig med.  Generelt ser vi en stadig økende interesse for norske spesialoster og generelt oster med mer smak. TINE Norsk Chevre Haukeli er Norges klart største naturell chevreost, har fin vekst ut av norsk dagligvare og selger et volum dobbelt så høyt som nr.2 aktør i kategorien. Det jobbes nå for økt distribusjon av osten i norsk dagligvare.

6 av 13 oster som TINE hadde påmeldt til oste-NM og 7 av 14 oster TINE hadde påmeldt til World Cheese Awards (VM) inneholder geitemelk. TINE Gudbrandsdalsost tok bronse i VM.

Økt kommersiell anvendelse

Frozen Curd er et produkt med dårlig lønnsomhet. Mesteparten blir eksportert til utlandet, og bidrar ikke til lønnsom vekst. Vi kommer ikke til å kutte ut dette produktet over natta, men det er ønskelig å dreie anvendelsen til mer lønnsomme produkter.

–Målet, på lengre sikt, er å få forholdstallet på geit opp til 1,0 og vi har et viktig arbeid framfor oss. Jeg forstår at geiteprodusentene ønsker en raskere utvikling, men økt geitmelksanvendelse og lønnsom vekst går hånd i hånd. Her bygges det stein for stein, avslutter Nikolaisen.