Hopp til innholdet

Gi innspill til TINEs nye strategi for geit

Publisert: . Sist endret:

TINE ønsker innspill fra geiteprodusentene i en ny markedsstrategi for geit. Strategien skal opp i styret på forsommeren. Svar på spørreunderundersøkelsen i denne saken.

Det er Rådgivende gruppe geit som har fått i oppdrag å involvere geiteprodusentene i arbeidet og gi en felles tilbakemelding til markedsavdelinga i TINE.  

Frist for innspill var 18. mai kl 10.

Geita med en tydelig posisjon i TINE

«Vi jobber hver dag for å bli litt bedre og i den ånd er styret og administrasjon i gang med en ny strategi for geita i TINE. Målet er å både å gi geita en tydelig posisjon i TINE, samtidig som vi tar tak i hvordan vi kan utnytte råvaren bedre. Jeg har i den anledning en helt konkret oppfordring.

Strategigruppen ønsker ikke bare innspill fra geiteprodusentene, men trenger aktiv deltakelse i gruppen fra noen utvalgte», sa Marit Haugen i sin årsmøtetale.  

Veien videre

Strategien skal opp i styret allerede på forsommeren og Rådgivende gruppe geit har etablert ei arbeidsgruppe som jobber fram et felles innspill til TINE.

Arbeidsgruppa består av;

 • Hogne Kristian Homberset
 • Ole Øvrejorde
 • Andreas Blixgård
 • Andreas Wollnick Wiese
 • Tor Lie
 • Jørn Arne Vanberg
 • Andrè Kristoffersen
 • Jostein Sande
 • Vidar Sandal
 • Marianne Rønning
 • Raymond Mathisen