Hopp til innholdet

Ny vekststrategi for ost skal sikre lønnsom anvendelse av geitemelk

Publisert:

Som en del av ny vekststrategi for ost fram mot 2025, har TINE satt seg som mål å øke kommersiell anvendelse og styrke lønnsomheten til geitemelk. Strategien legger et forholdstall på 0,94-0,96 til grunn, med et mer langsiktig mål om å bringe forholdstallet opp i 1.

Strategien legger opp til høyere grad av anvendelse av geitemelk i volumprodukter som Gudbrandsdalsost – og en sterk kobling til arbeidet med å sikre at flere yngre forbrukere får øynene opp for brunost. Samtidig skal det jobbes for at Ekte Hvit Geitost blir en hverdagsost for flere under merket Snøfrisk. Det samme gjelder en salatost basert på høy andel geit. Også geitemelkbaserte spesialoster vil få fokus gjennom etableringen av TINE Ysteriene – et nytt paraplymerke for spesialoster fra TINE.

— Skal vi klare å øke forholdstallet på geit og sikre et bedre næringsgrunnlag for geitebonden, krever det at vi gjør noen tydelige valg. Det er derfor på høy tid at vi nå har fått på plass en strategi for geit som vi skal navigere etter i årene som kommer. Volumproduktene er nøkkelen for å skape et enda bedre fundament for lønnsomhet og større handlingsrom, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

Han trekker også frem at produkter basert på norsk geitemelk representer en spennende mulighet når TINE skal styrke seg på eksportsiden, men understreker at det er for tidlig å kunne love noe.

— Den norske geitemelka er i særklasse, og er et av flere spor vi utforsker, når vi prøver å lykkes internasjonalt med norsk melk. Blant annet viser Korea seg som et voksende marked for brunost. Det eneste jeg kan si helt sikkert rundt det internasjonale, er at det er et viktig område for oss og TINEs vekst. Jeg er like spent på konklusjonen her som alle andre, avslutter Hovland.

Realistiske mål

Det er markedsavdelingen i TINE som har jobbet ut den nye strategien. Markedsdirektør for kategoriene i TINE, Unn Grønvold Nikolaisen, understreker at den strategien som nå legges fram, tuftes på en positiv og realistisk tilnærming til vekstpotensialet for geitemelk. Melkekurven for geit har vært et naturlig utgangspunkt for hovedvekten i strategien på ost.

-Geiteprodusentene har gitt oss verdifulle innspill i prosessen. Samtidig er det viktig for oss at den planen vi jobber etter fram mot 2025 er basert på en realistisk vurdering av markedet og forbrukernes preferanser. Denne strategien er et uttrykk for det, sier Nikolaisen.

Hun er forberedt på at mange geiteprodusenter ønsker en større satsing på innovasjon og rene geitemelkprodukter.

-Det er ikke til å komme forbi at selv om det har vært gjort et fantastisk arbeid med råvaren fra produsentenes side, så har rene geitemelkprodukter en barriere knyttet til smak hos forbrukerne. Hovedfokus legges på de produkter vi mener har best forutsetninger for å lykkes med. Nå legger vi opp til en tydelig strategi som skal sikre næringsgrunnlaget for geitebøndene i framtiden, avrunder Nikolaisen.