Hopp til innholdet

Forbedringsprosjektet på råmelkslaboratoriet trenger mer tid

Publisert:

Råmelkslaboratoriet på Heimdal trenger noe mer tid til å gjennomføre forbedringsprosjektet som startet tidlig i mai. Årsaken er at det er kommet mange gode innspill som må behandles, noe som krever mer tid.

TINE har tidligere orientert om forbedringsprosjektet.

Forlenges ut juni måned
For dere som melkeprodusenter betyr dette at den midlertidige ordningen med en (1) analyse av tankmelka i uka forlenges ut juni måned. I denne perioden får du minimum en kjemisk analyse og en bakteriologisk analyse i uka. Prosjektet vil ikke påvirke analyser av Husdyrkontrollprøver.

Gjennomføring av nye tiltak krever tid
Målet med forbedringsprosjektet er å sikre en stabil og god analysekapasitet i framtida.
­–I kartlegginga av mulige forbedringer kom det inn så mange gode innspill at vi trenger mer tid til å gjennomgå dem enn opprinnelig planlagt, forteller Liv Sølverød, sjef for melkelaboratoriene i TINE.
–Det kreves også tid å sette de nye tiltakene ut i livet slik at vi oppnår forbedringer, poengterer Sølverød.

Hvordan påvirker dette avregningen?
– Gjeldende kvalitetsregelverk er opprinnelig dimensjonert for en analyse pr. uke. Da analysefrekvensen økte i fjor vår, ble avregnings- og stoppregler justert for å sikre samme tidsrammer. Færre analyser i en tidsbegrenset periode vil føre til at tidsrammer for avregning og eventuell stopp vil øke, der antallet analyser legges til grunn. Dette bør i de fleste tilfeller ikke være til ulempe, sier Eivind Kjuus, direktør for TINE Råvare.