Hopp til innholdet

Reduserer antall analyser av tankmelka i mai

Publisert:

I mai vil analysefrekvensen på tankmelka gå ned til en analyse i uka. Årsaken er at Råmelkslaboratoriet skal gjennomføre et større forbedringsprosjekt for sikre en stabil og god analysekapasitet i framtida. Analysefrekvensen øker når prosjektet er ferdig.

En redusert analysefrekvens starter i uke 18 og varer til og med uke 21. I denne perioden får du minimum en kjemisk analyse og en bakteriologisk analyse i uka.  

Forbedringsprosjekt skal sikre stabil og god analysekapasitet 

–I mai setter vi i gang et prosjekt på Råmelkslaboratoriet hvor vi går igjennom arbeidsprosesser og drift av laboratoriet. Hensikten er å finne forbedringstiltak som skal sikre en stabil og effektiv levering av analyseresultat til melkeprodusentene, sier Ann-Norill Stennes, direktør for Melkekvalitet og service i TINE.

For å gjennomføre prosjektet på en god måte må TINE redusere analysefrekvensen en liten periode. Prosjektet vil ikke påvirke analyser av Husdyrkontrollprøver, som blir analysert fortløpende.  

Hvordan påvirker dette avregningen for mai? 

– Gjeldende kvalitetsregelverk er opprinnelig dimensjonert for en analyse pr. uke. Da analysefrekvensen økte i fjor vår, ble avregnings- og stoppregler justert for å sikre samme tidsrammer. Færre analyser i en tidsbegrenset periode vil føre til at tidsrammer for avregning og eventuell stopp vil øke, der antallet analyser legges til grunn. Dette bør i de fleste tilfeller ikke være til ulempe, sier Eivind Kjuus, direktør for TINE Råvare.  

Simulering av nytt kvalitetsregelverk har pågått i 12 måneder 

I mai i år det 12 måneder siden analysefrekvensen økte. Bakgrunnen var å teste et nytt kvalitetsbetalingsregelverk med et bedre samsvar mellom levert kvalitet og betaling til bonden.  

–I løpet av det siste året har vi høstet erfaringer vi trenger i det videre arbeidet med et nytt regelverk”, sier Kjuus. Alle endringer i kvalitetsregelverket skal styrebehandles før de eventuelt skjer endringer. Mer informasjon om denne prosessen vil komme.