Hopp til innholdet

Det du trenger å vite om import og mangel på melk

Publisert: . Sist endret:

Det vil bli for lite melk til å dekke etterspørselen av melkepulver i første kvartal. Ifølge forskrift om markedsregulering er TINE pålagt først å redusere tilgangen av melk til pulverproduksjon. Mange spørsmål har dukket opp i saken. Les svarene her.

Hvorfor er det manko på norsk melk?

Se møteopptaket hvor Johnny Ødegård, leder for Norsk melkeråvare forklarer situasjonen:

Hvilke produkter vil inneholde importert melkepulver?

Melkepulver brukes i produksjon av blant annet iskrem, sjokolade, kjøttprodukter, yoghurt og brød. Enkelte TINE-yoghurtvarianter inneholder under 3 % skummetmelkpulver for å oppnå ønsket konsistens. 

Disse er: 

  • TINEs fruktyoghurter 

  • TINE Yoghurt Naturell 

  • TINE Yoghurt Nyt 

  • TINE Yoghurt Laktosefri 

  • Go’morgen (har ikke Nyt Norge (pga innholdet av importert musli) 

Hvor kommer melkepulveret fra?

Pulveret blir importert fra Tyskland.

I hvilken grad vil forbrukerne merke forsyningsutfordringene?

Mangelen på melk ikke vil påvirke produksjonen av drikkemelk eller osteproduksjonen. Forbrukerne vil merke lite eller ingenting til mangelen. Alle meierivarene vi er vant med å kjøpe er å finne i butikkene. Når vi ber om tollnedsettelse for melkepulver vil det bety at produkter med denne ingrediensen må supplere med ingredienser fra utlandet.  

Hvordan vil utenlandsk melkepulver påvirke produktene?

Vi tester og sammenlikner det importerte melkepulveret for å sikre den gode smaken i produktene hvor vi og våre kunder anvender melkepulver.

Hvilken kvalitetssikring gjør TINE av det importerte melkepulveret?

Melkepulveret følger også samme godkjenningsprosesser som andre ingredienser vi bruker i TINEs produksjoner. For å være helt sikre, tester vi i tillegg melkepulveret fysisk på utvalgte produkter for å sikre at egenskapene i ferdig produkt er like som med dagens melkepulver.

Mange av TINEs produkter har Nyt Norge-merket. Vil TINE fjerne merkingen med importert pulver?

Enkelte av våre yoghurter inneholder en liten mengde melkepulver for å oppnå riktig konsistens. Pulveret utgjør inntil 3 % av produktet, og norsk melk vil fortsatt være hovedingrediens. Vi har fått dispensasjon fra Nyt Norge til å fortsette med merkeordningen, selv om vi i en kortere periode bruker en liten mengde importert melkepulver.  

Det er ikke praktisk mulig å merke hvert enkelt beger, men vi skal sørge for tydelig informasjon ut til forbruker. Vi er i dialog med kundene, og planlegger informasjon slik at forbrukerne får tilgang til god informasjon om den midlertidige løsningen.    

Hvor lenge vil vi være avhengig av import?

TINE som markedsregulator har anmodet om tollnedsettelse i seks uker. Med andre ord er det snakk om en unntakstilstand hvor vi har et underskudd på 1 % som vi regulerer gjennom import av melkepulver. Vi håper å kunne tilby norsk melkepulver til alle kunder, og i vår egen produksjon, så fort som mulig. 

Hvor stor er mankoen på norsk melk?

Underskuddet som må dekkes med import utgjør kun én prosent av det totale behovet for melk i Norge. Prognosene anslår en mangel på om lag 15 millioner liter melk i første kvartal 2024.

Når ble kunder og samarbeidspartnere varslet?

Kvotene ble satt opp i juni 2023, og deretter signalisert et ytterligere økt behov i løpet av høsten, uten at dette førte til høy nok melkeinngang.  

Våre kunder og samarbeidspartnere har siden midten av desember vært orientert om underdekningen på norsk melk, både gjennom dialog og møter. TINE la før jul forslag til løsninger, som ble positivt mottatt.

Hva gjør TINE nå?

TINE tar Nyt Norge-grep mot forbruker - Nyt Norge støtter opp om tiltak