Hopp til innholdet

TINE verner om Nyt Norge-merket 

Publisert:

Siden det fortsatt er usikkerhet knyttet til tilgangen på norsk melk til produksjon av skummetmelkpulver fremover tar TINE grep og bestiller emballasje uten Nyt Norge i en midlertidig periode.  

TINE har, som kjent fått dispensasjon fra Stiftelsen Norsk Mat om å bruke emballasje med Nyt Norge på produkter som inneholder under 3 prosent importert skummetmelkepulver. Siden det er usikkerhet knyttet til tilgangen på nok norsk melk til produksjon av skummetmelkpulver også fremover bestiller TINE nå emballasje uten Nyt Norge i en midlertidig periode.   

– Vårt mål er å tilby produkter med norsk skummetmelkpulver så fort vi har mulighet til det, men siden det fortsatt er usikkerhet knyttet til melketilgangen for andre halvår, er vi føre-var og bestiller midlertidig emballasje uten Nyt Norge. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på tilliten og verne om opprinnelsesmerket Nyt Norge, sier konserndirektør for kommersiell enhet i TINE, Karin Storvik, som understreker at TINE vil være leveringsdyktige i markedet også fremover. 

Dispensasjonen fra Stiftelsen Norsk Mat gjelder ut juni i år, og TINE vil gradvis gå over til emballasje uten Nyt-Norge. Produktene det gjelder er TINE yoghurt med smak, TINE yoghurt naturell, TINE yoghurt Nyt, TINE yoghurt Laktosefri, Biola yoghurt, TINE Junior yoghurt på 90g pose med 0% tilsatt sukker. Administrerende direktør i Nyt Norge, Nina Sundqvist, støtter tiltaket TINE nå iverksetter. 

–  Det er riktig av TINE å fjerne Nyt Norge midlertidig på produktene med inntil 3 prosent skummetmelkpulver når det er usikkerhet knyttet til når vi får stabil råvareleveranse. Ærlig og redelig forbrukerkommunikasjon setter både TINE og vi svært høyt. Vi ser frem til vi er tilbake til normalen med yoghurt av 100% norsk melk fra den norske bonden, merket med Nyt Norge, sier administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist. 

Økt behov for melk 


Nye prognoser fra Norsk melkeråvare viser at melkeproduksjonen har tatt seg opp siden nyttår. Siden prognosene for andre halvår fortsatt er usikre, har Norsk melkeråvare anbefalt å øke forholdstallet for kumelk til 1,04. Norsk melkeråvare vil følge utviklingen tett, og vurderer om det eventuelt vil bli behov for ytterligere justeringer, for å sikre at vi har nok norsk melk. 

Til tross for denne anbefalingen har TINE fortsatt behov for å dekke etterslepet og bygge ostelager fremover. Det betyr at vi vil, som tidligere kommunisert, bruke importert pulver så lenge det er nødvendig. Vanligvis bygges det nemlig reguleringslager av både ost og pulver i første halvår, for forbruk i andre halvår. Dette gjøres fordi det produseres mindre melk om sommeren enn om vinteren. 

– Vi skal være leveringsdyktige i markedet, det betyr at vi fortsatt må bruke importert melkepulver i forbindelse med yoghurtproduksjon i en periode fremover, avslutter Christian Granlund, konserndirektør for TINE Forsyning.