Hopp til innholdet

Anbefaler å øke forholdstallet

Publisert:

Norsk melkeråvare anbefaler at forholdstallet for kumelk økes til 1,04. -Etterspørselen etter melk fortsetter å øke. Vi ønsker derfor å være tidlig ute for å unngå å komme i en mankosituasjon på nytt, sier Johnny Ødegård, leder av Norsk melkeråvare.

Forholdstall for kumelk ble justert opp fra 0,95 til 0,99 i juni 2023, for deretter å øke fra 0,99 til dagens 1,02.

Anbefaler å øke forholdstallet til 1,04 for 2024

Norsk melkeråvare signaliserer behov for en ytterligere økning i forholdstallet for 2024.

-Etterspørselen er større enn det som lå til grunn for prognosene, og svak innveiing i november og desember ga ytterligere tæring på lageret. Vi ser at det er noe bedre tilførsel nå i starten av 2024. Det er selvsagt svært gledelig at etterspørselen øker.  Vi ønsker derfor å sikre at vi har nok melk, sier Ødegård, og fortsetter: -Norsk melkeråvare anbefaler derfor at forholdstallet for kumelk økes til 1,04.

Norsk melkeråvare gir sin anbefaling om forholdstallet til Landbruks- og matdepartementet, som fastsetter melkekvotene.

Forventer endelig avklaring i løpet av noen uker

Landbruks og matdepartementet har erfaringsvis en rask og effektiv behandling av slike anmodninger og vi forventer en endelig avklaring i løpet av 2-3 uker.

Tilførselsprognosene indikerer at det også i 2024 blir lav kvotefylling. For mange produsenter vil det være mye å vinne på å fylle kvoten bedre. -Ved å komme ut med anmodningen om økt forholdstall allerede nå, håper vi at flest mulig kan ta del i produksjonsøkningen. Vi kommer til å følge utviklingen tett, og vurdere om det eventuelt vil bli behov for ytterligere justeringer, avslutter Ødegård.