Hopp til innholdet

Skal kartlegge dyrevelferden i norske fjøs

I WelCow prosjektet, som forøvrig søker et norsk navn, skal nærmere 150 norske løsdriftsbesetninger under lupen for å kartlegge dyrevelferden. Norge har en av verdens strengeste regelverk for dyrehold, og vi har gode kvalitetssystemer. Likevel er det mye av denne jobben som ikke er synlig for omverdenen. Hvordan kan dette dokumenteres og hvordan kan bonden få nytte av forskningen? Det svarer Stine Grønmo Kischel og Camilla Kielland fra hhv TINE og NMBU Veterinærhøgskolen på i denne podkastepisoden.