Hopp til innholdet

WelCow skal kartlegge dyrevelferden

Publisert: . Sist endret:

Snart skal vi i prosjektet WelCow på rundreise og se hvor bra kuene i Norge har det. Vi håper at de bøndene som blir spurt om å delta, takker ja til et besøk av oss i prosjektet WelCow.

I dette WelCow-prosjektet ønsker vi kartlegge dyrevelferden i ­norske melkekubesetninger og synliggjøre den gode jobben ­norske melkeprodusenter allerede gjør innen dyrevelferd.

Alle gårdbrukere som har husdyr i Norge, jobber med dyrevelferd til daglig. I tillegg har Norge en av verdens strengeste regelverk for dyrehold, og vi har gode kvalitetssystemer. Likevel er det mye av denne jobben som ikke er synlig for omverdenen. Deler av sam­funnet etterlyser å vite mer som hvordan dyr har det, og da må vi starte med å kartlegge den ­faktiske dyrevelferden på gårdene i Norge.

Kartlegging ved besøk

Dyrevelferden vil bli kartlagt ved å se på hvordan kyrne har det ute i fjøsene. Conor Barry (doktorgradsstudent i prosjektet) og Randi Garmo og Stine Kischel, fra Forskning og fagstøtte i TINE Rådgiving, skal besøke totalt ca 150 besetninger. De fleste av de utvalgte besetningene vil bli besøkt av Conor som skal ut på ­norgesturné i en bobil. Alle tre er godkjent til å vurdere dyrevelferd og gleder seg til å se mer av Norge og møte mange nye mennesker. Vi vil selvfølgelig ta alle nødvendige smittevernhensyn mtp covid-19.

«Det er artig å være med på ett slikt forskningsprosjekt. Det skal bli fint å få kartlagt den gode jobben melkeprodusentene gjør og vi håper mange gårdbrukere takker ja til et besøk» sier Stine Kischel, spesialrådgiver dyrevelferd i TINE Rådgiving, Forskning og fagstøtte.

Utplukk og avtaler

Prosjektet skal, i samarbeid med TINE rådgiving, plukke ut besetninger som har løsdrift. Deretter tar Conor kontakt med gård­brukerne for å høre om de ønsker besøk. Er de positive til deltakelse, blir det avklart et tidspunkt som passer.

Besøket vil ta en hel dag, men gårdbrukerne trenger bare å være med de første 15 minuttene. All data som samles inn, vil bli behandlet anonymt. Som takk for hjelpen til deltakende bønder, vil de være med i en trekning, og de som vinner kan velge mellom et gavekort til TINE-kolleksjonen eller en billett til Storfekongressen 2022 hvis den blir arrangert.

WelCow

Prosjektet som har navnet WelCow, er et samarbeidsprosjekt. Næringen er representert ved at TINE og Animalia bidrar både økonomisk og med fagkompetanse. I tillegg har prosjektet med aktører som Norges Bondelag og gårdbrukere, slik at vi hele veien har god kontakt med dem som skal dra nytte av funnene i prosjektet.