Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Finn rådgiver

Trenger du hjelp umiddelbart, for eksempel ang. gårdstank og melkekvalitet? Klikk på vakttelefon
Ønsker du at vi skal finne rett rådgiver til deg? Send oss en epost så hjelper vi deg. 
Eller du kan søke fram aktuelle rågivere ved å klikke på fagområde og geografisk område. 

Kontakt via e-post
Hjelp med gårdstank og melkekvalitet, tlf. 51 37 15 00

Velg fagområde

Velg geografisk område

Velg fagområde

Velg geografisk område

Espen Aas

Tlf: 91734211
 

Fôringsrådgiver

Automatiserte fôringssystemer
Besetningsstyring/fôringsoppfølging AMS
Fôrplanlegging
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Trøndelag

Esten Bruheim

Tlf: 48291129
 

Fôringsrådgiver

Automatiserte fôringssystemer
Automatiserte fôringssystemer
Fôrplanlegging
Fôrplanlegging
Grovfôrbestilling
 
marker icon Trøndelag

Geir Magnus Grønås

Tlf: 98857891
 

Økonomirådgiver

Analyser og kalkyler
Bedriftsutvikling
Driftsplan
Kukontrollen
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Vestlandet Nord

Grete Lønning

Tlf: 91619848
 

Bedriftsrådgiver

Kukontrollen
Dyrevelferd
Bedriftsutvikling
Smittevernplan
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Vestlandet Sør

Grethe Norveig Solvang

Tlf: 48025452
 

Bedriftsrådgiver

Analyser og kalkyler
Bedriftsutvikling
Dyrevelferd
Kukontrollen
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Nord-Norge

Gry-Heidi Omland Honnemyr

Tlf: 97757830
Omriss av en person

Fôringsrådgiver

Fôrplanlegging
Grovfôrbestilling
Grovfôrdisponering
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Østlandet Sør

Gunvor Gauteplass

Tlf: 91586026
 

Fôringsrådgiver

Dyrevelferd
Fôrplanlegging
Grovfôrdisponering
Kukontrollen
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Østlandet Nord

Haakon Nordtveit Halvorsen

Tlf: 41854475
 

Fôringsrådgiver

Automatiserte fôringssystemer
Grovfôrbestilling
Grovfôrdisponering
Høstetidspunkt
Fôrplanlegging
 
marker icon Vestlandet Sør

Hans Martin Mørstad

Tlf: 90059611
 

Bedriftsrådgiver

Bedriftsutvikling
Fôrplanlegging
Geit
Kukontrollen
 
marker icon Nord-Norge

Heidi Josten Skreden

Tlf: 95240018
 

Fôringsrådgiver

Automatiserte fôringssystemer
Fôrplanlegging
Produksjonsoptimalisering
Dyrevelferd
 
marker icon Østlandet Nord

Herindrainy Andrianjafimanantsoa

Tlf: 90890404
 

Fôringsrådgiver

Fôrplanlegging
Grovfôrdisponering
Kukontrollen
 
marker icon Vestlandet Sør

Hilde Tveiten

Tlf: 45001087
Omriss av en person

Bedriftsrådgiver

Kukontrollen
Bedriftsutvikling
Dyrevelferd
Mjølkonomi
Produksjonsoptimalisering
 
marker icon Vestlandet Sør