Hopp til innholdet

Sparer hundretusener på å unngå smittsom hoste og diaré

Publisert:
av Håvard Nørstebø Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse av Dag Lindheim Leder beredskap i Tine Rådgiving og Medlemsservice (TRM) av Liv Sølverød Leder for Mastittlaboratoriet i Molde
Omriss av en person
av Håvard Nørstebø
Veterinær og spesialrådgiver TINE Forskning og Kompetanse
Omriss av en person
av Dag Lindheim
Leder beredskap i Tine Rådgiving og Medlemsservice (TRM)
Omriss av en person
av Liv Sølverød
Leder for Mastittlaboratoriet i Molde

Et storfehold med lavt antibiotikaforbruk og god dyrevelferd kommer ikke av seg selv, men jobbes gradvis fram av produsenter som forstår at forebygging lønner seg. Det var ambisiøst og framtidsretta da Helsetjenesten for Storfe i 2016 satte i gang Kontrollprogrammet for smittsom hoste og diaré (BRSV og BCoV). Fem år senere har vi både fått til mye og lært mye. Ved å bruke det vi har lært skal vi få til enda mer!

Kraftig reduksjon i meldte tilfeller

TINEs beredskapstelefon har lenge tatt imot meldinger om symptomer på smittsom hoste og diaré. I «toppsesongen» 2017-2018 ble det meldt 703 tilfeller, mens tall for samme periode 2020-2021 var 179. Gitt at innrapporteringa holder stabilt nivå tilsvarer dette en reduksjon på hele 75 %! Ved å støtte opp om åpen, varsling har det blitt lettere for sambygdinger å beskytte egen besetning mot smitte.

Er det verdt det?

Et kraftig utbrudd med smittsom diaré i ei mjølkekubesetning medfører et økonomisk tap på om lag 125.000 kr i gjennomsnitt. Enkelte produsenter rapporterer om tap over 400.000 kr!  Sannsynligvis har smitteforebyggende tiltak vært en lønnsom investering for mange.

Hva nå? Finn din indre Nakstad!

Etter fem år med Kontrollprogram trenger vi bare å fortsette og gjøre det som virker: å praktisere smittevern i hverdagen. Det handler kort og godt om å ta kloke valg slik at virus ikke når fram til nye besetninger. Ta fram Nakstad-en i deg og fortell besøkende hvordan du vil ha det. Sett krav til personer som skal inn i fjøset. Utstyr som har vært innom andre fjøs skal rengjøres og desinfiseres. Er det tegn til smittsom hoste eller diaré utsetter du besøk som ikke er strengt nødvendig eller akutt. Og hva ville Nakstad sagt om å kjøpe livdyr uten god dokumentasjon av selgerbesetninga?

Mange holder besetninga fri

Kontrollprogrammet har etablert analyse av antistoffer mot BRSV og BCoV i blod og mjølk som et verktøy i kampen mot virusene. Besetninger som holder seg fri for antistoffer (grønn status) over tid har lyktes med smittevernet. Over halvparten av alle mjølkeprodusenter som har sendt inn prøver til analyse det siste året har grønn status (fri for antistoffer mot begge virusene).

Gratis analyse av antistoffer

Det er fortsatt gratis å få analysert blod- og mjølkeprøver gjennom Kontrollprogram BRSV og BCoV. Bruk denne muligheten til å dokumentere tilstanden i din egen besetning