Hopp til innholdet

Prosjekt om kartlegging av dyrevelferd

Publisert:
av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

TINE skal delta i et nytt forskningsprosjekt, WelCow, for å kartlegge dyrevelferden i norske melkekubesetninger. Forskerne skal gjennomgå et Animal Welfare-kurs før de starter en rundreise for å besøke kyr og bønder i hele landet.

Utvalgte bønder vil bli kontaktet på forhånd og vi håper dere er villige til å åpne fjøsdøra for dette spennende prosjektet.

Dyrevelferdsindikatoren indikerer at velferden på TINE-gårdene øker jevnt og stabilt, men den faktiske dyrevelferden på gården er ennå ikke dokumentert. I dette prosjektet ønsker vi nettopp å synliggjøre den gode jobben norske melkeprodusenter gjør innen dyrevelferd.

Mer om prosjektet, gjennomføring og bakgrunn kan du se i denne videoen:

TINE, og samfunnet for øvrig, har stort fokus på dyrevelferd. Og selv om dyrevelferden i norske storfebesetninger generelt er god, vil det alltid være ett mål om å bli enda bedre.

Det overordna målet er å bedre dyrevelferden ytterligere.

Du kan også lese mer om prosjektet her på NMBU sine nettsider.

I WelCow prosjektet, som forøvrig søker et norsk navn, skal nærmere 150 norske løsdriftsbesetninger under lupen for å kartlegge dyrevelferden. Norge har en av verdens strengeste regelverk for dyrehold, og vi har gode kvalitetssystemer. Likevel er det mye av denne jobben som ikke er synlig for omverdenen. Hvordan kan dette dokumenteres og hvordan kan bonden få nytte av forskningen? Det svarer Stine Grønmo Kischel og Camilla Kielland fra hhv TINE og Veterinærinstiuttet NMBU på i denne podkastepisoden.