Hopp til innholdet

GoatMilkSCC: Årets ysteforsøk

Publisert:
av Ragnhild Aabøe Inglingstad Spesialrådgiver Geit, TINE Rådgiving
Omriss av en person
av Ragnhild Aabøe Inglingstad
Spesialrådgiver Geit, TINE Rådgiving

Forsøkene er allerede godt i gang i det nye geitemelksprosjektet, GoatMilkSCC. I år skal vi undersøke hvordan celletallet påvirker melkas ysteegenskaper og kvaliteten på ost. Det er særlig søkelys på «beitecelletall» og «brunstcelletall». Fire besetninger har sagt seg villig til å levere melk til forsøket på fire ulike tidspunkter: før beiteslipp, rett etter beitslipp, i beiteperioden og ved brunst.

Manchego-geitost

PhD-stipendiat Beate Bjørgan yster en manchego-type ost av melka, og denne osten skal brukes for å måle blant annet osteutbytte, modning, lagringsstabilitet og sensoriske egenskaper. I tillegg er en mastergradsstudent knyttet til prosjektet, og hun lager en feta-type ost av melk fra to av besetningene. Ysteforsøkene utføres i pilotanlegget ved Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap på Universitetet på Ås.

Fra det første melkeuttaket (før beiteslipp) ble det ystet 80 oster på til sammen 232 kg som nå ligger på lager til modning. To av besetningene har nylig sluppet geitene på utmarksbeite, melka er levert på Ås og nye oster er allerede under produksjon.

Prøvetaking

TINE tar ut og analyserer speneprøver og kontrollprøver fra alle geitene i hver besetning ved hvert prøveuttak, i tillegg til standard analyser av tankmelka. Prøveuttakinga medfører mye ekstraarbeid også for produsentene, som har stilt opp på en helt fantastisk måte!

Spørreundersøkelse

Til høsten sendes det ut en spørreundersøkelse til alle geitemelksprodusenter. Det er viktig at som mange som mulig svarer på denne, slik at vi får et godt datagrunnlag. Svarene på undersøkelsen, sammen med data fra geitekontrollen, skal brukes for å undersøke faktorer som påvirker celletallet. Mer informasjon om denne undersøkelsen kommer etter hvert, men vi ber dere allerede nå om å være nøye med så korrekt som mulig registrering og oppfølging av geitekontrollen, samt at dere noterer datoer for beiteslipp hjemme, på stølen og paringsstart.

Om prosjektet:

Prosjektet «GoatMilkSCC» er tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Professor Siv Skeie ved NMBU leder prosjektet, og TINE, NSG og Agroscope (Sveits) er med som partnere.