Hopp til innholdet

TINEs innspill til stortingsmelding om dyrevelferd

Publisert:

TINE leverte nylig sitt innspill til arbeidet med stortingsmelding om dyrevelferd. Bondevelferd, økonomi og løsdriftskrav er viktige tema i innspillet. Les TINEs innspill for storfe og geit.

Regjeringa har varslet en ny stortingsmelding om dyrevelferd og TINE har skrevet innspillet i tett dialog med produsentlagsledere på Teams.

Investeringsvirkemidler må styrkes 

Det er allerede besluttet at alle norske storfe innen 2034 skal oppstalles i løsdrift. 3600 av fjøsene er fremdeles båsfjøs og det er 11 år til 2034. Behovet for investeringsvirkemidler og lønnsomhet er stort for å gjennomføre overgangen til løsdrift. Nye kostbare krav bør ikke innføres før en har innført allerede vedtatte krav, skriver TINE i innspillet.  

Bondevelferd og dyrevelferd henger sammen 

Studier har vist at når bonden har det bra, er det større sannsynlighet for at dyrene har det bra. I TINE får vi stadig flere tilbakemeldinger fra melkebønder som opplever at de sliter med å mestre de utfordringene de står overfor i jobben, eller at de kjenner noen som sliter. I denne sammenhengen blir særlig stor arbeidsbelastning, lite fritid, ensomhet og økonomiske bekymringer trukket fram. Jobbtrivsel, livskvalitet og stress er viktige elementer i begrepet sosial bærekraft. Stortingsmeldingen bør belyse temaet sosial bærekraft i næringa, og hvordan sosial bærekraft henger sammen med dyrevelferden. Mer kunnskap om denne sammenhengen er nødvendig for å sikre god velferd for både dyr og mennesker.  

Bør etablere en helsetjeneste for alle geitehold 

Det er i år om lag 1300 geitehold som har søkt produksjonstilskudd, og om lag 240 av disse driver geitemjølkproduksjon. Flesteparten av dyrene er i kommersielle geitehold (mjølkegeit og enkelte ammegeitflokker), mens et stort antall geitehold har kun noen få dyr (hobbydyr). Kunnskap og kompetanse om geitehold er en grunnleggende forutsetning for god dyrevelferd.

Det gjøres mye godt arbeid i norske geiteflokker, men det mangler en koordinerende enhet slik helsetjenestene er for storfe, svin, fjørfe og sau. De eksisterende helsetjenestene koordinerer blant annet sjukdomsforebyggende tiltak på tvers av aktørene i næringa og har ansvar for drift av dyrevelferdsprogrammene for storfe og svin og etter hvert sau. Kunnskap og holdninger er viktig for dyrevelferden, og helsetjenestene har en sentral rolle i dette arbeidet. Det er avgjørende for gjennomføring av framtidige dyrevelferdsfremmende tiltak hos norske geiter at det etableres en helsetjeneste for geit på linje med de andre artene, og som inkluderer alle geitehold. Det er ett av tiltaksområdene TINE foreslår at dyrevelferdsmeldingen ser nærmere på.