Hopp til innholdet

TINE trenger mer melk i sommer

Publisert:

For de som har rikelig med kvote vil det være svært god økonomi i å utnytte laktasjonen på høstkalvende kyr. Ved konsentrert høstkalving blir dyra ofte avsina både en og to måneder før naturlig avsining. Dersom det i tillegg er mulig å utsette den normale sintiden med et par uker vil den totale effekten på både volum og tørrstoffinnhold blir overaskende god.

Gode råd for de som ønsker å utnytte laktasjonen ut over det normale i sommer

Først og fremst er det viktig at ingen av tiltakene her skal gå på kompromiss med dyras helse og velferd. Utsett avsining på utvalgte eldre kyr med 1-2 uker under forutsetning av at;

  • Kua er frisk og i normal/godt hold
  • Kua nærmer seg sining, men melker fortsatt godt over 15 liter (gjerne mer)
  • Du kjenner kua, og vet at hun historisk godt ved sining.
  • Kyr som er vanskelig å sine av.
  • Generelt god melkekvalitet og følg med melkekvaliteten på enkeltindivid.

OBS: God fôring er selvsagt avgjørende for å lykkes.

1,91 kr/l i forskjell på melkepris i sone fjord og fjell

I sone fjord og fjell er den totale differansen i melkepris på 1,91 kr mer for literen i august og september enn i januar til april. I resten av landet er skille på 1,43 kr/l. Et godt råd er å skaffe seg oversikt, og dersom du ligger etter med kvoten, tenk gjennom, sammen med en rådgiver, hvordan du kan fylle kvoten din bedre og hva som er den mest lønnsomme måten å gjøre det på.

Prisdifferensiering sone Fjord og Fjell
Graf: Prisdifferensiering sone Fjord og Fjell inkl diff basispris

 

 

Prisdifferensiering landet
Graf: Prisdifferensiering sone Landet inkl diff basispris
Sommermelk og vintermelk
Tabell: Differensiert melkepris sone Landet og Fjord og Fjell