Hopp til innholdet

Flere vil satse på sommermelk de neste åra

Publisert:

Fire av ti produsenter sier de vil øke andelen sommermelk de neste tre årene. Det kommer fram i en undersøkelse TINE har gjennomført.

Cirka 1250 av TINEs melkeprodusenter har svart på undersøkelsen som er gjennomført nå i mai.

Inseminere flere kviger før beiteslepp
Sammenligner vi med fjoråret er det en liten økning i andelen som svarer at de vil øke produksjonen av sommermelk.
I en treårs-periode svarer 20 prosent at det skal skje ved å inseminere flere kviger før beiteslepp enn tidligere.
Et annet tiltak er å bevare hunndyr, som du ikke har behov for selv. De kan da selges som livdyr, noe som vil bøte på mangelen av liv-kviger på våren. Hele 69 prosent svarer at de planlegger en slik praksis.

Korter ned på stopp-perioden
Ser vi på et kortere perspektiv, bare året 2021, svarer 17 prosent at de planlegger opphold i leveranse av melk i sommer, som er om lag på samme nivå som i fjor.
Ser vi derimot på spørsmålet hvor langt opphold de planlegger, svarer bare 16 prosent at de planlegger kortere stopp enn tidligere. I fjor svarte 33 prosent at de ville korte ned stopp-perioden.
En mulig forklaring kan være at mange i 2020 faktisk reduserte stopp-perioden, dermed er det færre som har samme muligheten i år.

NB: For de som ønsker å utnytte siste del av laktasjonen ut over sommeren er det viktig å ha fokus på rett fôring for å unngå høye, frie fettsyrer. (beisk melk) Beite og/eller grønt gras er som regel nærmest en garantist for å unngå høye, frie fettsyrer i melka.

Se hele undersøkelsen