Hopp til innholdet

Statens tilbud til landbruket

Publisert:

Tilbudet i året jordbruksforhandlinger er ifølge Staten på drøye 10 milliarder kroner, med en målprisøkning på 32 øre/l. Jordbrukets krav er på 11,5 milliarder kroner. 

Ifølge faglagenes beregninger er det reelle tilbudet på 8,9 milliarder kroner. Med det legges det opp til å redusere inntektsgapet med 30.000 kr.

– Det er tydelig at faglag og regjering har tatt innover seg situasjonen i næringen og jeg ser vi får støtte i vårt syn om at ekstraordinære kostnader må dekkes av ekstraordinære midler, sier styreleder Marit Haugen om tilbudet fra Staten.

Melk hadde fortjent en tydeligere prioritering

Staten anerkjenner i tilbudet at norsk melkeproduksjon er avgjørende for landbruk over hele landet, og det blir lagt til grunn at det er viktig å sikre konkurransekraften til norsk melk. – Det er bra, men vi kan ikke legge skjul på at melkeproduksjon hadde fortjent en bedre og tydeligere prioritering i form av budsjettmidler i både krav og tilbud.

Her har partene en gylden mulighet til å rette opp nettopp denne nedprioriteringen og investere tydelig i melkeproduksjonen; en bærekraftig matproduksjon over hele landet som utnytter lokale ressurser og forsyner eget land med sunn og god næring, akkurat slik FNs klimapanel mener maten skal produseres. Det er en god investering med god avkastning for det norske folk mange år fram i tid.

Den norske modellen er unik i verdenssammenheng og har tjent landbruket og samfunnet i mange år og jeg håper partene nå møtes til forhandling i dagene og ukene som kommer, sier Haugen.