Hopp til innholdet

Optimal grovfôrproduksjon gir bonden bedre økonomi

Publisert:

Økte priser på gjødsel og kraftfôr øker presset på melkebondens økonomi. Dermed er det viktigere enn noen gang å ha en effektiv grovfôrproduksjon og optimal fôring. TINE Grovfôrprogram er en tjeneste med klar målsetning om å gi bonden bedre økonomi.

TINE Rådgiving sin tilnærming til et mer helhetlig fôringskonsept vil være å integrere hele produksjonskjeden av fôr. Det er et konsept hvor vi tar utgangspunkt i dyra i fjøset som «bestillere» av fôr i riktig mengde og kvalitet, og hvor hele produksjonskjeden optimaliseres bakover til jordet og fôrproduksjonen. Å optimalisere hele produksjonskjeden fra fjøset til enga er viktig for å styrke økonomien og for å unngå suboptimale løsninger. 

-Mer og bedre grovfôr vil bidra til å styrke mjølkeprodusentens økonomi og redusere risiko. Det er mer aktuelt enn noen gang. Riktig kvalitet og mengde på grovfôret vil også bidra til TINEs mål om høyere norskandel i fôrrasjonen og en lavere klimabelastning, sier styreleder i TINE Marit Haugen.

Grovfôrproduksjon og fôring er en sammensatt øvelse. Det handler blant annet om hvordan sette riktig verdi på grovfôret, betydningen av grovfôrkvalitet på grovfôropptaket, hvordan optimalisere antall slåtter og høstetidspunkt sett i lys av ønsket avling og kvalitet, gjødsling er et omfattende tema og ikke minst bruk av værdata og digitale løsninger som støtter i å optimalisere grovfôrproduksjonen.

I Grovfôrprogrammet tar TINE Rådgiving i bruk i all tilgjengelig kunnskap og teknologi for å bedre bondens økonomi og samtidig øke norsk forandel. Tjenesten tilbys over hele landet og det er utvalgte rådgivere i hvert distrikt som leverer tjenesten.