Hopp til innholdet

Oppdatering fra råmelklaboratoriet

Publisert:

Råmelklaboratoriet har sammen med leverandør av analyseinstrumentene jobbet med utfordringer knyttet til måling av urea. Analyse i uke 11 av kontrollprøvene fra instrument-leverandøren viser at instrumentene nå er stabile.

Urea måles i mmol/liter og er i utgangspunktet en ustabil parameter. Måleusikkerhet på laboratoriets ureamålinger er +/- 0,5 mmol/liter. I en periode har laboratoriet opplevd at måleusikkerheten er større enn vanlig

TINE minner igjen om den generelle anbefalingen om ikke å legge for mye vekt på enkeltmålinger av urea. Følg trend over tid for å vurdere effekten av fôrendringer. Det anbefales å bruke et gjennomsnitt av de siste 4-6 prøvene. Ta kontakt med fôringsrådgiver om du har spørsmål angående urearesultater i din besetning.