Hopp til innholdet

Utfordringer med måling av urea

Som tidligere meldt opplever Råmelklaboratoriet i TINE at analyseresultatene på urea er mer ustabile enn vanlig. TINE jobber tett med leverandøren av instrumentene for å finne årsaken til problemet.

Urea måles i mmol/liter og er i utgangspunktet en ustabil parameter. Måleusikkerhet på laboratoriets ureamålinger er +/- 0,5 mmol/liter. I en periode nå opplever laboratoriet at måleusikkerheten er større enn vanlig, noe som medfører hyppigere justeringer av instrumentene.

Se på trenden over tid
TINE understreker den generelle anbefalingen om ikke å legge for mye vekt på enkelt-analyser på urea. Men i stedet se på trenden over tid for å vurdere effekten av fôrendringer. Det anbefales å bruke et gjennomsnitt av de siste 4-6 prøvene. Ta kontakt med fôringsrådgiver om du har spørsmål angående urearesultater i din besetning.


Jobber for å finne årsaken
– TINE beklager usikkerheten dette medfører. Laboratoriet utfører for tiden hyppigere justeringer av ureamålinger. Vi samarbeider tett med leverandøren av analyseinstrumentene for å finne årsaken til at instrumentene er ustabile, sier Liv Sølverød, som er sjef for melkelaboratoriene i TINE.
Sølverød presiserer at det kun er problemer med måling av urea. På de andre parameterne viser analyseinstrumentene resultat innenfor definerte krav.