Hopp til innholdet

Økt basispris for geitemelk i januar

Publisert: . Sist endret:

Når geitemelk av ulike grunner ikke blir hentet, dekker fellesskapet denne kostnaden. Kostnaden blir fordelt på antall liter og reduserer basisprisen for alle geiteprodusenter. Til forskjell fra kumelk er geitemelksproduksjonen lav i slutten og starten av året, og det gir færre liter å fordele kostnadene på i denne perioden.

-Vi har forståelse for uforutsigbarheten det gir geiteprodusentene og endrer derfor beregningen slik at kostnaden fordeles gjennom året, sier Eivind Kjuus, direktør for melkeomsetning i Norsk melkeråvare. Et beløp vil derfor utbetales til konto i uke 8 og vil framkomme på avregningen for februar som en korreksjon til januar 2024. Á-kontoutbetalingen vil trekkes fra som forskudd. 

Utbetaler a-konto 36 øre/l til geiteprodusentene 

-Vi vil bruke gjennomsnittlig nivå på øvrige tillegg og trekk for 2023, også i 2024. På «Diverse tillegg og trekk», utgjør erstatninger for ikke hentet melk en vesentlig del av beløpet i januar, sier Kjuus. Se melkepris for presentasjon av literpris for januar. 

Hvorfor hentes ikke geitemelka? 

Geitemelksproduksjonen har to leveringsfrie måneder i løpet av året på grunn av en lav etterspørsel i markedet. I de leveringsfrie månedene er det et større trekk som skal stimulere til liten eller ingen produksjon. Likevel er det noen få som produserer geitemelk i dette tidsrommet. Denne melka blir ikke hentet, men erstattet. Vi ønsker å avvikle ordningen med erstatning av melk som ikke brukes til meieriproduksjon i leveringsfrie perioder. I tillegg erstattes melk som ikke hentes på grunn av værforhold. En slik erstattningsordning skal fortsatt bestå.