Hopp til innholdet

Melkepris og satser

Forklaring prisberegning februar 2024

Melkeoppgjøret for kumelk i februar viser en sum før sesongdifferensiering på 5,97 kr/liter. Dette er 5 øre høyere enn avregning for januar og 5 øre høyere enn plan for februar. Årsaken til økningen er høyere melkeinngang.
Endring i basisprisdifferensiering gir et lavere sesongtrekk i starten av året.

Melkeoppgjøret for geitemelk i februar er i sum 7,44 kr/liter før sesongdifferensiering. Dette er på nivå med februar 2023, justert for målprisøkning.

 

Melkepris - se forklaring