Hopp til innholdet

Melkepris og satser

Sats pr. liter fra 01.02.2022.

Det tas forbehold om prisendring dersom endrede forutsetninger skulle tilsi det. Tilskudd/avgifter oppgis i følge opplysninger fra Landbruksdirektoratet.

Melkepriser for Ku

Se oversikten over alle melkepriser, med tilskudd og avgifter samt prissoner.

Melkepriser for Geit

Se oversikten over alle melkepriser, med tilskudd og avgifter samt prissoner.