Hopp til innholdet

Melkepris og satser

Sats pr. liter fra 01.01.2023

Det tas forbehold om prisendring dersom endrede forutsetninger skulle tilsi det. Tilskudd/avgifter oppgis i følge opplysninger fra Landbruksdirektoratet.

Melkepris - Ku

Melkepris - Geit