Hopp til innholdet

Laboratoriet i Molde åpner for grassurfôranalyser

Publisert:

Fra 13. februar kan du bestille etiketter og starte innsending av dine grassurfôrprøver med tankbilen. Tjenesten har blitt utviklet sammen med bønder fra hele landet i over to år, og vant Årets nyhet på Agrovisjon 2022.

Det finnes i dag et varierende tilbud av grovfôranalysetjenester. Men det tas for få prøver. Det har vært vanlig praksis å lage representative prøver ved å blande flere prøveuttak. Dette fungerer ikke optimalt i utfôringen da vi erfarer at variasjonen ofte er stor mellom skifter, og innad på selve skiftet.

For å få økt omfanget av fôranalyser, har vi utviklet vår metode med bakgrunn i at vi ønsker raskt svar, rimelige analyser, enkel logistikk og ikke minst mulighet til å bruke informasjonen direkte i verdikjeden. Analysene kan brukes sammen med fortløpende avlingsregistreringer for god arealutnyttelse, og for å måle fôreffektivitet i melk og kjøttproduksjon.

Når melkeprøver og fôrprøver sendes inn og analyseres samtidig er det enklere å se sammenhengen mellom fôring og produksjon, og raskt muliggjør endringer i fôrrasjonen. Rask responstid er ett resultat av et tidligere TINE-prosjekt for å effektivisere logistikken med husdyrkontrollprøvene. Prøvebegrene, også kalt “Ola-beger”, er vanntette og godt egnet for flere analyseformål. Prøvemengden i begrene er stor nok til å et fullgodt analysesvar på de viktigste analysene. Mengden i kun ett beger utelukker mineralanalyse, så det vil ikke tilbys i vår løsning, per nå.

Våre analyser er basert på prøver av fôr produsert i Norge.

Slik kommer du i gang med prøveuttak og innsending

For å få sendt inn fôrprøver trenger du egne etiketter. Etikettene inneholder en QR-kode og en unik ID for din gård og vil for 2023 se slik ut:

QR_kode grassurförprøver


Du bestiller etikettark med enten 16 eller 32 etiketter per ark, og bruker 1 etikett på hvert beger du sender inn til analyse. Prisen er kr 150,- pr. etikett, altså per analyse.

Prisen for etikettarkene blir da henholdsvis kr. 2.400,- (16 etiketter/analyser) eller kr. 4.800,-  (32 etiketter/analyser).

Bestilling av etiketter

Etikettene bestiller du ved å klikke her

Om uttak av prøvene

For sesongen 2023 skal etikettene kunne brukes til;

  1. Grassurfôrprøver tatt ut i ferdig konservert masse. Enten fra fôrbrett eller bor-uttatte prøver fra rundballer eller silo. Utstyr for bor-uttak kan kjøpes hos Felleskjøpet, eller du kan be om hjelp fra en rådgiver.
  2. Høstetidsprognose av grasprøver.  

Fra uke 21 til uke 27 vil det være mulig å sende inn prognoseprøver av gras frem mot slått. Vi har for sesongen 2023 valgt å sette fokus på å treffe optimalt høstetidspunktet på førsteslått. 

Felles for innsending av prøvene er at de er tilpasset bruk av  Eana Skifte. Ved bruk av Eana Skifte får du resultater med full NorFor karakteristikk i TINE optifôr.

Eana Skifte har en gratis prøveperiode med full funksjonalitet på 60 dager.

Slik tar du ut prøver og sender dem inn

Illustrasjonen under viser prosess for uttak, registrering og innsending av grassurfôrprøve.

Du kan også se en detaljert steg for steg-veileder ved å klikke her.

Uttak av grassurfôrprøve