Hopp til innholdet

Hvordan jobbe med bærekraft på din gård

Publisert:

–Vi har satt oss som mål å være den mest bærekraftige matprodusenten i Norge. Nå ønsker vi å ta skrittet videre fra dokumentasjon til tiltak på gården, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Vi skal videreutvikle dagens bærekrafttillegg og vil gjøre dette i tett samspill med dere. Alle eiere inviteres til å komme med innspill til hvordan TINE kan belønne bærekraftige tiltak på gården. 

Vær med og bidra

Hvordan og hva som skal belønnes er ikke bestemt. – Per i dag har vi invitert alle tillitsvalgte til dialog. Men jeg oppfordrer eiere som har gode innspill og ønsker å ta del i denne diskusjonen, til å ta kontakt med produsentlagsledere, AU eller rådsmedlemmer, og sende inn sitt syn. Jeg håper på bred og god involvering, sier Marit Haugen.   

I tillegg til å ta del i prosessen i produsentlagene kan du sende ditt innspill elektronisk her. Trykk her for å registrere dine innspill

Bærekraftige tiltak på gården kommer til å være tema på produsentlagsledersamlinga til høsten. – Jeg vil ikke legge for mye føringer, men jeg ser for meg at vi plukker ut flere tiltak, der ikke alle får til alt, men alle kan gjøre noe. Slik blir vi alle litt bedre, sier Marit. Som gleder seg til spennende diskusjoner i tiden som kommer.

Årsmøtet var tydelig på at TINE må ta eierskap til arbeidet med bærekraft på gård, og denne prosessen er en direkte oppfølging av dette. Selv om det er en travel tid, håper jeg så mange som mulig får med seg prosessen, snakker med hverandre og sender inn innspill.  

Dokumentasjon av bærekraft – hvorfor?

Fra nyttår ble det innført 2 øre/l for de som har samtykket i klimakalkulatoren, og har beregnet dyrevelferdsindikator. I dag har 5080 av Tines 6435 kumelkprodusenter gitt samtykke til at Tine får vite at de har gjort en klimaberegning på sin gård. 86 prosent har dyrevelferdsindikator.

– Vi ser at TINEs kunder er opptatt av arbeid med og dokumentasjon av bærekraft. Mange, særlig yngre forbrukere, reiser spørsmål rundt klima og dyrevelferd. Vi lever av «kontrakten» med forbrukerne, og vi må tilpasse oss slik at vi er en del av løsningen i det grønne skiftet framover. Når vi selger melk og ost til en eldreinstitusjon i Oslo i dag, så møter vi allerede kravene til klimadokumentasjon. Dette er ikke framtid, men nåtid, sier Marit.

Landbrukets klimaavtale

Landbruket har gjennom avtale med norske myndigheter forpliktet seg til å redusere klimagassutslippet med 5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. TINE er med i avtalen og skal bidra til at målet blir nådd.

 
Vi skal videreutvikle dagens bærekrafttillegg og vil gjøre dette i tett samspill med dere
Marit Haugen