Hopp til innholdet

Har du kjøpt kvote privat eller av staten?

Publisert: . Sist endret:

Dersom du har kjøpt kvote privat eller av staten er det svært viktig at du registrerer dette på foretaket som skal disponere grunnkvoten til neste år. Fristen er 1. november for å registrere endringen. Obs: utsatt frist til 8 november.

Det samme gjelder dersom du skal endre hvem som leier(disponerer) din kvote

Registrer kvota på foretaket – Frist *1. november

*Fristen er utsatt til 8 november. Les mer

Det er personen (identifisert med fødselsnummer) som eier kvote, mens det er foretaket (identifisert med foretaksnummer) som disponerer kvota og som er melkeprodusent. Har du f.eks. kjøpt kvote (privat og/eller statlig) må du registrere slik at foretaket ditt får disponere denne kvota. Den kjøpte grunnkvota blir ikke automatisk overført til foretaket som skal disponere den.  Fristen for å registrere dette er 1. november.

Tiden kan bli knapp

Kjøpt kvote av staten er ikke tilgjengelig for disponering før den er betalt. Betalingsfristen er satt til senest 26. oktober. Derfor vil vi anbefale å betale kvota tidligere, slik at den blir tilgjengelig for disponering og registrering på foretaket i god tid før 1. november.

Har du leid ut /endringer på hvem som skal leie kvote? Husk å registrere hvem som skal disponere kvota.

Trykk her for innlogging og mer informasjon

Hvis du har spørsmål rundt dette, send e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no eller ring telefonnummer 78 60 60 00.

Denne registreringen erstatter tidligere søknader om utleie av melkekvote og søknader tilknyttet samdrifter. Dette er nytt i år! Det anbefales på det sterkeste å ha privatrettslige avtaler for leieforholdet. Dette kan TINE Rådgiving hjelpe med; TINE Medlemssenter, TINE Bedriftsrådgiver eller TINE Økonomirådgiver.