Hopp til innholdet

Sjekk privatrettslige avtaler ved endring i kvoteforhold

Publisert:
av Rune Aas Fagleder økonomi
Omriss av en person
av Rune Aas
Fagleder økonomi

Etter en ny digital løsning for melkekvoteordningen er det viktig å sjekke sine privatrettslige forhold før salg, kjøp eller leie av kvote.

Dette er spesielt aktuelt når søknadsfristen for salg av grunnkvote er 1. august.

Sjekk privatrettslige forhold

“Mange kvoteforhold er, og bør være avtalt i privatrettslige avtaler”, sier Rune Aas, fagleder økonomi i TINE Rådgiving og medlemsservice.

Det vil for eksempel være mulig å selge en kvote som er bundet opp i en avtale (samdrifts eller utleie) uten samtykke fra andre enn panthavere i grunnboka.

Alle som har planer om å gjøre endringer i sine kvoteforhold, må sjekke sine privatrettslige avtaler først. Landbruksdirektoratet hefter ikke ved disse avtalene.

Kvoteordningen har kun i mandat å holde orden på;

  • Hvor grunnkvotene hører hjemme
  • Hvilke(t) foretak som disponerer grunnkvoten
  • Hvor leveransene foregår (hentested)

Få hjelp til å utforme avtaler

“TINE Rådgiving har forslag til privatrettslige avtaler og kan hjelpe til med utforming av avtalen og hele prosessen dersom det er ønskelig”, sier Aas. Ta kontakt med TINE Medlemssenter eller direkte med en bedriftsrådgiver eler økonomirådgiver.

Alle kan sende søknader digitalt

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. Søknader om salg, kjøp, flytting og disponering av grunnkvote kan nå sendes digitalt.

Mer informasjon om søknadstypene finnes på Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk

Søknadsfristen for salg av grunnkvote er 1. august, Informasjon om salgsprosessen finnes her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/salg-av-grunnkvote