Hopp til innholdet

Opptak av fagmøte om produksjonsøkonomi og optimalisering

Publisert:

Hvordan få produksjonsøkonomi og produksjonsoptimalisering til å gå hånd i hånd? Se opptak av nettmøtet; Hvordan forbedre lønnsomheten ved produksjonsoptimalisering?

Innledere er faglederne i TINE Rådgiving i fagområdene Avl og produksjonsstyring, og Økonomi og bedriftsutvikling, henholdsvis Svein-Egil Skartveit og Rune Aas.

Rammebetingelsene for melkeproduksjon er viktige for oss alle, men det er også helt avgjørende hvordan vi tilpasser og optimaliserer egen drift. Her gjelder virkelig munnhellet «summen av de mange bekker små, gjør en stor å».

Svein-Egil og Rune er innom flere momenter som kan bedre lønnsomheten i drifta, blant annet

  • Kvotetilpassing til en lavere kvote (lavere forholdstall)
  • Kvigepåsett – tilstrekkelig, men ikke for mange
  • Kjøttproduksjon på melkebruket
  • Øke verdien på melk og kjøtt når volum-kapasitet er begrenset

Se opptaket her