Hopp til innholdet

Bærekraftstillegget utvides fra 1. juli - slik får du det

Publisert:

Fra 1. juli blir bærekraftstillegget doblet for alle som dokumenterer beitebruk og gjør ekstra dyrevelferdstiltak. Her er det du trenger å vite for å få tillegget.

Tillegget utvides fra 2 øre per liter til 4 øre per liter fra og med 1. juli i år. Oppfyller du to av de fire kriteriene er tillegget 2 øre per liter og oppfylling av fire av fire kriterier gir 4 øre per liter i tillegg.  

Registrering av beite i Eana 360 

Innen juli 2024 må alle hunndyr over 6 måneder som skal på beite, registreres i Eana 360. Alle medlemmer i Kukontrollen har Eana 360 inkludert i medlemsskapet. Tillegget krever bare at beiteslipp og innsett blir registrert, ikke beiteperiodens lengde.  

For å sikre beiteregistreringa må du gjennom to steg etter at du er inne i Eana 360.  

  1. Opprette beite 

  1. Flytte dyr over på beitet/beitene som er opprettet. 

1.desember blir siste frist for å registrere dyra inn fra beite, men vi anbefaler å gjøre registreringen når du setter inn dyra for best oversikt.  

Har du spørsmål vedrørende beiteregistrering, ta en kikk nederst i artikkelen under spørsmål og svar, eller få direkte hjelp ved å ringe 51371500(innvalg 1), eller epost hei@eana.no

Her finner du fullstendig oversikt med brukerveiledninger for å sikre beiteregistrering.

Ett ekstra dyrevelferdstiltak ut over lov og forskrift  

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i 2022, og de fleste TINE-produsentene har hatt minst ett DVP-besøk. Tall fra DVP viser også at 89% av disse har gjort ett eller flere dyrevelferdstiltak som går ut over kravene i lov og forskrift. Siden dette allerede er dokumentert gjennom DVP av veterinæren, trenger du ikke å registrere eller dokumentere noe mer som melkeprodusent for å få bærekraftstillegget. 

Hvis du er usikker på om veterinæren rapporterte dette på forrige besøk, kan du logge deg inn her for å se besøksrapporten fra siste DVP-besøk: https://vpstorfe.animalia.no/ . Hvis det mangler registreringer, kontakt veterinæren som gjorde besøket. På side 39 i veilederen for DVP-besøk finner du også eksempler på dyrevelferdstiltak som går utover lov og forskrift. 

For å møte kriteriet om ekstra dyrevelferdstiltak må du ha hatt et DVP-besøk uten avvik med utgått frist og neste besøksfrist kan ikke være utgått. I gjennomgangen fra godkjent veterinær må man ha minst ett ekstra dyrevelferdstiltak rapportert på siste besøk. 

Omfordeling av betaling for rå melk 

Bærekrafstillegget er en omfordeling av betaling for rå melk, slik det også er for tillegget som ble innført 1.1.2023

Mulig å oppnå 4 øre/l 

I januar 2023 ble det innført 2 øre/l for å oppfylle to kriterier i bærekraftstillegget. De kan du lese mer om her. Kriterier og unntaksbestemmelser er fortsatt gjeldende. 

For geitemelkprodusenter 

Siden det ikke er dyrevelferdsprogram for geit eller system for beiteregistrering, er kriteriet for å oppnå bærekraftstillegget på 4 øre/l for geitemelkprodusenter å ha godkjent Rådgiving og fjøsrunde siste år. 

Se opptak fra nettmøte om bærekraftstillegget

Spørsmål og svar 

Kan man få 3 øre/l hvis man innfrir 3 av 4 krav?  

Nei, det går bare an å få 2 øre/l for 2 av 4 krav, eller 4 øre/l for 4 krav, men man kan blande for eksempel; DVP ekstratiltak og beregnet Dyrevelferdsindikator for å få 2 øre/l.  

Hva er fristen for å registrere beiteslipp i bærekraftstillegget?  

Du må registrere beiteslipp i Eana 360 innen 31.07.2024 for å oppfylle kravet om beiteslipp. Hvis du registrerer etter det, får du tillegget fra neste måned.  

Hvilke dyr av buskapen skal registreres for beite?  

Alle hunndyr i melkebesetningen som er over 6 måneder.  

Hva skjer dersom jeg må ta inn enkeltdyr av ulike årsaker og registrerer disse inn i fjøset igjen?  

Ja, du kan flytte dyr tilbake til fjøset, om det er sykt/skadet eller andre grunner, de dagene dyret må ha ekstra tilsyn, uten å miste bærekrafttillegget. Når du registrerer dyr på beite i Eana 360, får TINE data som viser at du driver aktiv beitedrift. Med dette menes at du følger Storfeholdforskriften / Veileder for forskrift om storfehold. Merk likevel at bærekraftstillegget fra TINE gjelder dyr på beite.  

Hvor får jeg hjelp til å registrere beiteslipp?  

Du kan registrere beiteslipp i Eana 360 eller kontakte TINE medlemssenter på 51371500, velge 1, så vil vi bistå deg. Se også video for hvordan du registrerer dyr på beite.  

Jeg bruker et annet program for å registrere beite. Kan jeg bruke dette? 

Beiteregistrering er frivillig, men for å innfri kravet til bærekraftstillegget må du bruke Eana 360. Eana 360 er koblet mot data i Kukontrollen og vil over tid erstatte Kukontrollen slik den fremstår i dag. Derfor er det helt naturlig at TINE bruker dette verktøyet som dokumentasjon. Så er det opp til hver enkelt hvordan man bruker andre program i oppfølgingen av drifta  

Hvor kan jeg se hva som ble registrert i forrige DVP-besøk?  

Du kan logge deg inn på Velferdsportal storfe og finne dine siste besøksrapporter. Her har du oversikt over hva som er registrert under kapittel 3; Rutiner og andre forhold. Hvis det er svart ja på spørsmålet; Er det gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden i besetningen, samt spesifisert hva det gjelder, så er dette registrert og sendt over til TINE. Logg deg inn her https://vpstorfe.animalia.no/  

Kan veterinæren legge til ekstra dyrevelferdstiltak etter at DVP-besøk er gjennomført, hvis jeg har satt i gang et tiltak etter besøket?  

Ja, kontakt veterinæren som utførte DVP-besøket for å gjøre etterregistrering. Hvis det ikke er lenge til neste DVP-besøk kan du som produsent vurdere om det er best å vente til da.  

Hva gjør jeg hvis DVP-besøk er utført nylig og ekstratiltak ikke er registrert, men jeg har ett eller flere tiltak på listen?  

Kontakt DVP-veterinæren din for å registrere tiltaket. Veterinæren tar videre kontakt med Animalia for å registrere tiltaket.