Hopp til innholdet

Fri produksjon av kumelk i 2024

Publisert:

I sin siste prognose, opplyser Norsk melkeråvare at etterspørselen etter kumelk fortsetter å øke. -Dette er gode nyheter for melkeprodusentene og meierimarkedet, men øker behovet for melk, sier direktør hos Norsk melkeråvare, Johnny Ødegård.

Saken er oppdatert etter møtet med Landbruks- og matdepartementet 31. mai

Vi er vant til ganske stabil melkeetterspørsel. Nå ser vi et marked i endring. Det er gode nyheter for bonde og meierier. Da må vi passe på å fylle på når vi ser at behovet er der, fortsetter han.  

Vi har derfor anmodet Landbruks og matdepartementet om å sette overproduksjonsavgiften for kumelk til null for resten av 2024. Det innebærer i praksis at frislipp av kumelkproduksjon uten kvotebegrensning i 2024. 

Det er Landbruks og matdepartementet som fastsetter kvoter og overproduksjonsavgiftandbruks og Landbruks- og matdepartementet innkalte partene til møte fredag 31. mai. 

Landbruk- og matdepartementet har besluttet

Med bakgrunn i anbefalinger fra markedsregulator og jordbruksorganisasjonene har LMD fastsatt overproduksjonsavgiften for kumelk til kroner 0 for 2024 med umiddelbar virkning. Les mer

Les oppdatert prognose og anmodning for Norsk melkeråvare her