Meny

Fag

  • Kva verdiar har mjølkeprodusentane i TINE?

    Verdiar er grunnleggande for oss menneske. Dei styrer korleis vi opplever ulike situasjonar og problem, og kva me legg merke til. Verdiane fungerer som gaidar for oss når me må gjere val, og slik påverkar dei beslutningane våre. Ein stor undersøking blant mjølkeprodusentane i TINE fortel oss noko om kva slag verdiar som rår. Kjenner du deg att?

Tjenester

Disse tjenester bør du vurdere:

Fag

Kan du som bonde lære av andre bransjar?

Felleskjøpet Rogaland Agder har spart 150 mill kr på forbedringsarbeid. Tidlegare investerte FKRA seg til kapasitetssauke, men har no oppnådd det same med å byggja ein forbedringskultur. Effektiviteten i kraftfôrfabrikken har auka med 70 % sidan 2006. Les meir om kva bøndene fekk høyra om Lean arbeidet då dei var på bedriftsbesøk hjå FKRA.

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2015

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,80

Snitt fettprosent kumelk januar

4,22 %