Meny

Fag

  • Utrangerer du kua for tidlig?

    Riktig utrangeringsmønster i en sunn buskap er sentralt for god økonomi i melkeproduksjonen. Modeller viser at gode produksjonsdyr bør selekteres i første del av 1. laktasjon og deretter bør dyra holdes i produksjon i alle fall i 4-5 laktasjoner eller mer. Les hvordan holdbarheten pårvirker produksjon og økonomi.

Tjenester

Disse tjenester bør du vurdere:

Fag

Få bedre oversikt over penga med TINE Mjølkonomi

Denne våren lanserer TINE Rådgiving en ny nettbasert tjeneste kalt TINE Mjølkonomi. Dette er en utbedring av Effektivitetskontrollen (EK). Grafiske rapporter, bedre integrering med fôring og fôrenheten byttes ut med Mega Joule er noen av forbedringene. Les mer om Mjølkonomi

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2015

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,82

Snitt fettprosent kumelk mars

4,22 %