Meny

Fag

  • Satsar på høg avdrått med godt grovfôr

    Sidsel og Leidulf Bogstad produserer geitmjølk i Årdalen i Gloppen kommune og har stor kvote i høve til det dyretalet som det er plass til i dag. Dei har difor satsa på høg avdrått. Tal frå geitekontrollen syner at dei har lukkast. Avdrått per årsgeit dei siste fem åra har vore 900 - 1000 kg mjølk med 11,5 % tørrstoff i gjennomsnitt. Les meir om korleis dei oppnår dette.

Tjenester

Disse tjenester bør du vurdere:

Fag

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2015

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,82

Snitt fettprosent kumelk februar

4,23 %