Meny

Fag

  • God fruktbarhet er nøkkelen til god lønnsomhet!

    Fruktbarhet er en av de vanskeligste egenskapene i melkeproduksjonen. God fagkunnskap er avgjørende for å lykkes. Les hvor mye FS-tallet påvirker økonomien, og hva fôring, helse og avl har å si for fruktbarheten i besetningen.

Tjenester

Disse tjenester bør du vurdere:

Fag

Utrangerer du kua for tidlig?

Riktig utrangeringsmønster i en sunn buskap er sentralt for god økonomi i melkeproduksjonen. Modeller viser at gode produksjonsdyr bør selekteres i første del av 1. laktasjon og deretter bør dyra holdes i produksjon i alle fall i 4-5 laktasjoner eller mer. Les hvordan holdbarheten pårvirker produksjon og økonomi.

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2015

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,82

Snitt fettprosent kumelk mars

4,22 %