Meny

Fag

  • For oss på Åse er Kukontrollen viktig – kvar dag!

    - For oss er Kukontrollen ein særs viktig reiskap i den daglege drifta i fjøset, seier John Olav Måge og Lars Tveitnes som driv Åse Samdrift i Hardanger. - Me veg mjølka 12 gonger i året og tek prøvar ved alle vegingane. I tillegg rapporterar me alle hendingane fortløpande til Kukontrollen og har dermed full oversikt i buskapen til ei kvar tid.

Fag

10 gode grunner til å være med i Husdyrkontrollen

Med Husdyrkontrollen tenker vi i første rekke på Ku- og Geitkontrollen. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene i den daglige drifta og er et godt grunnlag for faglig rådgiving.

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2014

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,69

Snitt fettprosent kumelk mars

4,16 %