Meny

Fag

  • Tenk langsiktig - få best mulig drift i nytt fjøs

    Ved hjelp av langsiktig planlegging og involvering av ulike Tine rådgivere og veterinærer har melkeprodusent Harald og kona Anette Dalheim fått til det mange drømmer om. De har bygd nytt fjøs, økt ytelsen pr ku, doblet kvoten, og bygd opp en frisk og sunn besetning. Les hvordan dette er mulig.

Tjenester

Disse tjenester bør du vurdere:

Fag

Kva verdiar har mjølkeprodusentane i TINE?

Verdiar er grunnleggande for oss menneske. Dei styrer korleis vi opplever ulike situasjonar og problem, og kva me legg merke til. Verdiane fungerer som gaidar for oss når me må gjere val, og slik påverkar dei beslutningane våre. Ein stor undersøking blant mjølkeprodusentane i TINE fortel oss noko om kva slag verdiar som rår. Kjenner du deg att?

Instagram #tinebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2015

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,80

Snitt fettprosent kumelk januar

4,22 %