Hopp til innholdet

Alle medlemmer får årlig tilbud om ett fellesfinansiert rådgivingsbesøk fra sin rådgiver. Dette kalles «Rådgiving og fjøsrunde», fordi det i tillegg til den obligatoriske fjøsrunden inneholder to timer rådgiving (innen valgfritt tema). 

Hensikten med det årlige gårdsbesøket er å støtte melkeprodusenten i drift og utvikling av gården, samt å sikre god mjølkekvalitet og god dyrevelferd.

For de fleste vil bedriftsrådgiveren være den foretrukne for å ivareta bredden i drifta. Men det er også mulig å velge fôringsrådgiver eller avlsrådgiver som sin førstekontakt (eller «kontaktrådgiver»).  Øvrige fagfelt kan være mulig ved kapasitet i enkelte områder. 

Fjøsrunden

Fjøsrunden er et godt grunnlag for rådgiving og oppfølging, og er obligatorisk for alle TINEs leverandører. Målet er at du og rådgiver sammen finner et praktisk grunnlag for rådgivingen, samt sikrer god dyrevelferd, gode produksjonsforhold og avdekker forbedringsområder. 

Din rågiver kontakter deg

Når det nærmer seg tidspunktet for den årlige Rådgiving og fjøsrunde, vil din rådgiver kontakte deg angående tidspunkt og ønsket tema for rådgivingen.