Hopp til innholdet

Alle medlemmer får ett fellesfinansiert besøk i året og du kan selv velge hvilket fagområde du ønsker å fylle besøket med. Tidsrammen på tre timer består av valgfri rådgiving med obligatorisk fjøsrunde.

Fjøsrunden - grunnlag for rådgiving og oppfølging

Fjøsrunden er et godt grunnlag for rådgiving og oppfølging. Runden gjøres av deg og rådgiveren i fellesskap. Målet er å finne et praktisk grunnlag for rådgivingen, avdekke forbedringsområder, samt sikre gode produksjonsforhold og dyrevelferd. 

Gjennomgangen tar også for seg viktige omdømmepunkter for TINE. For å sikre lik oppfølging og behandling brukes dette skjemaet. Skjemaet baserer seg på regelverket for gårdsvei, mjølkerom og fjøs, som har eksistert i mange år.

Din rågiver kontakter deg

Når det nærmer seg tidspunktet for din årlige Rådgiving og fjøsrunde, vil rådgiver ta kontakt for å finne tidpsunkt og hvilket fagområde du ønsker rådgiving innen.