Hopp til innholdet

Innenfor alle våre fagområder vil du finne rådgivere som har økologi som tilleggskompetanse. Det betyr at rådgiving innen fagfeltet ivaretar det økologiske regelverket.

I tillegg er økologi et område som omhandler optimalisering rundt regelverk. Her har vi også rådgivere som kan være viktige sparringspartnere for å avdekke hvor skoen trykker og jobbe med prosess for optimalisering.

For deg som vurderer om økologisk mjølkeproduksjon er aktuelt på din gård, samarbeider TINE med NLR om Førsteråd melk (som er delfinansiert over jordbruksavtalen).  
Førsteråd melk er todelt, først et sambesøk en rådgiver  fra TINE og en rådgiver fra NLR med kompetanse på økologi. Deretter er det en delfinansiering på Økonomisk Rådgiving fra TINE (ØRT) for å se på hva en omlegging vil bety økonomisk.

I tillegg tilbyr vi tverrfaglige møter som setter aktuelle tema på dagsorden