Hopp til innholdet

TINE Rådgiving har erfarne veterinærer som kan bistå melkeprodusenten  med et bredt spekter av tjenester.

For stabil og god helse er det avgjørende med rutiner som sikrer kontroll med sjukdom. Friskus-Helseavtale er en tjeneste hvor vi regelmessig følger opp driftsstyring slik at gårdens mål om helse- og fruktbarhet kan nås.

Akutte helseutfordringer kan også av og til oppstå i buskapen. Våre erfarne folk kan bistå i å kartlegge og analysere årsaksforhold. Sammen med bonden kan vi lage en plan for tiltak og oppfølging.

Ved endring av driftsomfang eller omstrukturering av drift er det avgjørende å bygge en sunn buskap og tilby dyrene et godt miljø. Vi tilbyr tjenester enten det er knyttet til prosessen med å bygge en sunn buskap eller vurdering av fjøsløsninger.

TINEs ambisiøse melkeprodusenter ønsker selv å ha solid kunnskap omkring helse og dyrevelferd. TINEs veterinærer tilbyr et bredt spekter av kurs på tema helse, fruktbarhet og dyrevelferd.

Helse er et sammensatt fagområde. TINEs veterinærer setter bondens mål i sentrum. Vi går gjerne i samarbeid med praktiserende veterinærer eller andre fagrådgivere for hjelpe bonden til å oppnå sine mål.

TINEs veterinærer kan hjelpe deg med

  • holde kontroll med celletallet.
  • å sikre friske kalver i god tilvekst.
  • program for kontroll med smittsomme sjukdommer.
  • å få kalv i kua til riktig tid.
  • plan for kontroll med klauvsjukdommer.
  • å bygge buskap med sunne dyr og lav smitterisiko.
  • å sparre for å finne smittesikre  og gode velferdsløsninger ved nybygg.
  • sparring for høg score på dyrevelferdsindikator.
  • å finne måter som gir holdbare kyr med minimal bruk av antibiotika.