Meny

Rådgiving og fjøsrunde

Som medlem i TINE får du tilgang til et bredt tilbud av rådgiving innen melkeproduksjon. Vi har spisskompetanse innen bedriftsrådgiving, økonomi, fôring, helse, avl og bygg.

Alle medlemmer får ett fellesfinansiert besøk i året og du kan selv velge hvilket fagområde du ønsker å fylle besøket med. Tidsrammen på tre timer består av valgfri rådgiving med obligatorisk fjøsrunde.

Fjøsrunden - grunnlag for rådgiving og oppfølging

Fjøsrunden er et godt grunnlag for rådgiving og oppfølging. Runden gjøres av deg og rådgiveren i fellesskap. Målet er å finne et praktisk grunnlag for rådgivingen, avdekke forbedringsområder, samt sikre gode produksjonsforhold og dyrevelferd. 

Gjennomgangen tar også for seg viktige omdømmepunkter for TINE. For å sikre lik oppfølging og behandling brukes dette skjemaet. Skjemaet baserer seg på regelverket for gårdsvei, mjølkerom og fjøs, som har eksistert i mange år.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås