Hopp til innholdet

Prisliste for tjenester 2023

Her er gjeldende prisliste over tjenester levert av TINE Rådgiving, TINE Melkekvalitet og service, TINE Mastittlaboratoriet, fra Råmelkslaboratoriet og av TINE Medlemssenter.

Timepriser TINE Rådgiving:

Type rådgiving Pris per time
Konsulenttjenester - kunder uten kundeavtale kr 1.500,-
Konsulenttjenester - TINE-medlemmer kr 900,-
Grupperådgiving - TINE-medlemmer (min. 3 deltagere) kr 375,-
Andre landbruksforetak/landbruksorg. uten kundeavtale kr 1.200,-
Kveldstillegg/helgetillegg - alle kunder kr. 325,-
Undervisning - alle kunder Pris etter avtale
Ikke tilstede - alle kunder kr. 1.350,-

All individuell rådgiving faktureres. Alle priser er eks.mva.
Reisetid faktureres med 50% av timepris.
Utsending av kopi av faktura - alle kunder, kr. 60,- pr. stk. 

Gratis rådgiving til nye TINE-medlemmer

Nye TINE-medlemmer får inntil 10 timer gratis rådgiving som en medlemsfordel første 12 mnd etter brukerskifte (tilsvarende periode som utbetaling av pristillegg).

Avbestillingsregler

Avbestilling av betalingstjeneste mindre enn 24 timer før avtale faktureres med 1,5 time. Det samme gjelder dersom produsenten ikke er til stede/møter opp til avtalt tidspunkt.

Det er bindende påmelding på alle kurs. Avbestilling tidligere enn 24 timer før kursdag faktureres halv pris. Avbestilling senere enn 24 timer før kursstart faktureres full pris.

Husdyrkontrollen

Utsending pr. post av perioderapport i Kukontrollen:  kr 60,- per rapport (for TINEs medlemmer)

TINE Mastittlaboratoriet i Molde

Speneprøver bakteriologisk analyse:

Ku kr. 355,- pr. ku

Geit kr. 152,- pr. geit

PCR Mastittanalyse:

Ku og geit kr. 355,- pr. dyr

BRSV og BCoV: Storfe 

Ordinære priser:

kr. 414,- pr. tankmelkprøve

kr. 414,- pr. samleprøve melk 1.laktasjonskyr

kr. 446,- pr. samleprøve blod ungdyr

PAG - Drektighetstest på melk storfe:

kr. 114,- pr. prøve

IgG:

kr. 243,- pr. prøve (råmelkprøve eller blodprøve)

CAE, Byllesjuke og Paratuberkulose: Geit og sau

kr. 253,- pr. tankmelkprøve (melkegeit)

kr. 253,- pr. dyr (melkeprøve eller blodprøve)

kr. 613,- pr. samlemelkprøve (ammegeit)

Tankmelk:

PCR undersøkelse: kr. 355,-

Bakteriologisk analyse: kr. 355,- 

Produktprøver fra småskalaprodusenter:

Type tjeneste Pris 

Salmonella /25 g

kr. 278,-

Listeria /25 g

kr. 278,- 

KPS /g el ml

kr. 285,-

E.coli

kr. 181,-

Entero

kr. 177,-

Bacillus cerus

kr. 358,-

Kimtall

kr. 358,-

Alle priser TINE Mastittlaboratoriet i Molde er eks.mva.

TRM Melkekvalitet og service:

Type tjeneste Pris per time
Melkemaskinkontroll kr. 960,- 
Funksjonstest kr. 960,-
Ventilasjonskontroll kr. 960,-
Andre tjenester kr. 960,-

Det faktureres kr 435,- i reisetid for alle tjenester som ikke er fellesfinansierte

Kontroll av mjølkemålere for TINE-medlemmer: kr 450,- per måler pluss deler og  eventuelt frakt. Eventuell vask før kontroll kan gjennomføres, faktureres med kr 960,- per time 

Bakteriologisk og kjemisk analyser av tankmelkprøver kr. 465,- (TINE-medlem), kr. 550, (ikke-medlem).